Wat zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Zij zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming. In 2018 vragen 1.225 alleenstaande minderjarige vreemdelingen asiel in Nederland aan.
placeholder

Asielprocedure voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Amv’s volgen dezelfde procedure als andere vreemdelingen. Toch wordt er rekening gehouden met het feit dat zij minderjarig zijn:

  • Zij hebben recht op onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.
  • Zij krijgen een voogd toegewezen tot ze 18 jaar zijn. Amv's jonger dan 15 jaar worden opgevangen in pleeggezinnen onder verantwoordelijkheid van Nidos.
  • Amv's ouder dan 15 jaar krijgen speciale opvang in kleinschalige woonvoorzieningen (kwv) bij het COA met 24-uurs begeleiding waar nodig.
  • Voor het voeren van gesprekken met amv's jonger dan 12 jaar heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) speciale medewerkers in dienst.

Onderwijs: ook amv's kunnen naar school

Omdat onderwijs voor de ontwikkeling van jongeren essentieel is, kunnen ook amv’s naar school. Voor veel amv’s staat dit onderwijs in het teken van het leren van een beroep waarmee zij straks in hun herkomstland op eigen benen kunnen staan.

Leeftijdsonderzoek: IND betaalt kosten

Als een jonge asielzoeker geen papieren heeft waaruit zijn leeftijd blijkt, krijgt hij vaak de gelegenheid om een leeftijdsonderzoek te ondergaan. De IND betaalt de kosten van zo’n onderzoek, waarbij röntgenfoto’s worden gemaakt van de pols en het sleutelbeen. Radiologen bepalen aan de hand van de foto’s hoe oud het kind minimaal is.

Meer informatie