Vrijwillig voorlichter (m/v) – project 'Bekend maakt Bemind'

Vrijwillig, Groningen, Leeuwarden, Assen

De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij diverse organisaties.

Taakomschrijving
Er worden verschillende voorlichtingsteams samengesteld die bestaan uit twee vrijwilligers, waarvan één met een vluchtelingachtergrond. Deze teams geven presentaties en stimuleren dialoog en ontmoeting waarbij vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond hun persoonlijke verhalen vertellen. Dit gebeurt bij jongeren op scholen, maar ook bij (sport)verenigingen, wijkcentra en diverse maatschappelijke organisaties. Je wordt hierbij ondersteund met behulp van diverse materialen. De teams worden lokaal en regionaal ingezet.

Wat vragen wij?
VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers met een vluchtelingachtergrond en Nederlandse vrijwilligers die in teamverband voorlichtingsactiviteiten willen uitvoeren.

Je herkent jezelf in het volgende profiel:

 • Affiniteit met het geven van voorlichting aan groepen
 • Ervaring in presenteren / gesprekken leiden is een pré
 • Stevig in je schoenen staan
 • Creatief zijn in onverwachte situaties
 • Kennis (willen opdoen) van het huidige vluchtelingenvraagstuk en de activiteiten die VluchtelingenWerk uitvoert
 • Flexibel en bereidheid zijn om te werken op verschillende locaties in de regio Noord-Nederland
 • Makkelijk contact leggen met scholen, (sport-) verenigingen, religieuze instellingen en andere ontmoetingsplekken
 • Houden aan afspraken en planningen
 • Voormalige vluchtelingen moeten in staat en bereid zijn in het Nederlands hun eigen verhaal te vertellen
 • Tijdsinvestering: ongeveer één dagdeel per week, flexibel in te zetten
 • Commitment om minimaal 1 jaar onderdeel uit te maken van het project

Wat bieden wij?

 • Boeiend, nuttig, afwisselend werk en de kans om relevante werkervaring op te doen;
 • Deskundige begeleiding door een beroepskracht;
 • 2-daagse basiscursus voor nieuwe vrijwilligers;
 • Training voor 'Bekend maakt Bemind'-vrijwilligers;
 • Mogelijkheid tot deelname aan landelijke trainingen en cursussen;
 • Een enthousiast team van voorlichters, waar je deel van uit maakt;
 • Onkostenvergoeding en verzekering tijdens werktijd.

Interesse?
Stuur dan een mail naar VluchtelingenWerk Noord- Nederland bmbnn@vluchtelingenwerk.nl

Deel dit met anderen