Contact met Landelijk Bureau

Alle contactgegevens van het Landelijk Bureau overzichtelijk op een rij: bezoek- en postadres, e-mailadressen en telefoonnummers van onze Donateursservice.

Bezoekadres

Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam

Postadres

Postbus 2894
1000 CW Amsterdam

Donateursservice

Wil je ons laten weten dat je verhuisd bent? Dan kun je online jouw adreswijziging doorgeven.
Heb je vragen over doneren of je automatische incasso, neem dan contact op met de donateursservice.
Mailen kan naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl of je belt 020 346 72 07.

Algemene informatie

Voor algemene vragen over VluchtelingenWerk, mail je naar info@vluchtelingenwerk.nl, bel je 020 346 72 00 of fax je naar 020 617 81 55.
Vragen over de website aan de webmaster: webmaster@vluchtelingenwerk.nl

Studenten

Verzoeken van scholieren en studenten kunnen gemaild worden naar info@vluchtelingenwerk.nl. Verzoeken van studenten journalistiek kunnen vanwege de vele actualiteiten op het vluchtelingenthema slechts beperkt worden behandeld. Zij kunnen mailen naar persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl Informatie van deze website kan, mits met bronvermelding, gebruikt worden.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van VluchtelingenWerk Nederland: NL 60 INGB 000 0123 488. Als je wilt doneren, dan kun je dit gemakkelijk online  doen. Voor betalingen binnen Europa kun je gewoon het IBAN-nummer gebruiken. Voor betalingen aan VluchtelingenWerk Nederland vanuit een niet-Europees land is de BIC nodig. Dat is INGBNL2A.

Het incassant-ID van VluchtelingenWerk Nederland is NL17ZZZ405323330000

Kamer van Koophandel-nummer

Het Kamer van Koophandel-nummer van VluchtelingenWerk Nederland: 40532333

Fiscaal nummer / RSIN

Het fiscaal nummer / RSIN van VluchtelingenWerk Nederland: 0051.83.935

Persvoorlichting

Klachtenregeling

VluchtelingenWerk Nederland wil haar cliënten en relaties zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook onbedoeld fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen heeft VluchtelingenWerk Nederland een klachtenregeling.

Klokkenluidersregeling

Het Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland acht het van belang dat de werknemers van het Landelijk Bureau op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie waarin zij werkzaam zijn en heeft daarom, met instemming van de ondernemingsraad, een Klokkenluidersregeling vastgesteld.