jonge vrijwilligers ontmoeten jongeren met een vluchtelingenachtergrond

Speciaal voor jongeren: Wake Up Your Mind!

Jongeren met een vluchtelingachtergrond en Nederlandse jongeren willen elkaar ontmoeten. Maar deze groepen vinden het vaak lastig elkaar te vinden.

VluchtelingenWerk start daarom het project Wake up your Mind! waarin groepen van jongeren met een vluchtelingenachtergrond en Nederlandse jongeren in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) samen activiteiten bedenken. Zo maken jongeren van verschillende culturen en achtergronden kennis met elkaar!

Ben jij tussen de 17 en 27 jaar en wil jij het verschil maken?

Je kunt je nog aanmelden >>

Leer elkaar kennen door samen een activiteit te organiseren

We starten het project 'Wake Up Your Mind!' verspreid over 13 locaties in Nederland. Daar maken we groepjes van 10 jongeren tussen de 17 en 27 jaar, die zelf hun eigen activiteit mogen bedenken en uitvoeren. Wij bieden begeleiding door professionals. De activiteiten dragen bij aan sociale verbinding. Samenwerking en gelijkwaardigheid staan centraal.

Aan wat voor activiteiten kun je denken?

  • Vloggen om jongeren in het AZC te informeren over het leven in Nederland;
  • Een cultuurfestival organiseren waar je alles over elkaars culturen ontdekt
  • Sportdag voor kinderen en tieners met zowel een vluchteling- als Nederlandse achtergrond;
  • Samen koken en eten met buurtbewoners;
  • Informatieavonden organiseren over bijvoorbeeld de Syrische cultuur

Zo kun je meedoen

Als je meedoet aan een het project, dan neem je gedurende ongeveer 3-4 maanden deel aan wekelijkse bijeenkomsten met een groepje van zo'n 10 jongeren. De bijeenkomsten draaien om creativiteit, betrokkenheid en ondernemerschap en elkaar leren kennen! We bieden begeleiding en trainingen door professionals om je talenten te ontwikkelen. Na afronding van een activiteit kijken we feestelijk terug op wat we hebben bereikt!  Je kunt meedoen aan Wake up your Mind! in: Groningen, Leeuwarden, Emmen, Assen, Arnhem/Overbetuwe, Apeldoorn, Enschede, Ede, Utrecht, Alkmaar, Eindhoven, Breda, Tilburg, Rotterdam en Leiden.

Wake Up Your Mind! projectfilm

Samenwerkingspartners

 

Informatie voor gemeenten en partners

Het project Wake up your mind! draagt bij aan sociale inclusie en het bouwen aan een eigen netwerk voor de deelnemers. Nederlandse jongeren en vluchtelingjongeren willen elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Tijdens Wake up your mind! maken jongeren van verschillende culturen en achtergronden kennis met elkaar. Dit doen zij in het kader van de Maatschappelijke diensttijd (MDT).

Projectmethode

De deelnemers gaan de komende twee jaar een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dit vraagt inzet gedurende 3-4 maanden tijdens wekelijkse bijeenkomsten, om creativiteit, betrokkenheid en ondernemerschap. We zetten hiervoor de stap-voor-stap methode SALT in, bieden begeleiding door professionals en andere trainingen om hun talenten te ontwikkelen. Ervaringen die we opdoen in het werven van en werken met jonge vrijwilligers zullen we borgen in onze organisatie.

Doelgroep

Wake Up Your Mind! is voor jonge vluchtelingen en Nederlandse jongeren tussen de 17 en 27 jaar die graag in contact willen komen met leeftijdsgenoten met een andere culturele achtergrond. In totaal willen we 520 jongeren bereiken en hun sociale netwerken vergroten. MBO, HBO, WO, ISK, uitvallers, jongeren met een tussenjaar, werkende jongeren, jongeren uit de stad en van het platteland. Er is gekozen voor jongeren vanaf de leeftijd van 17 jaar omdat zij zich veelal meer bewust zijn van de maatschappij om hen heen, weten wat er om hen heen gebeurt en beter weten wat ze willen en kunnen.

Achtergrond van het project

We constateerden dat er onder zowel Nederlandse jongeren als jonge vluchtelingen grote behoefte bestaat om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en iets voor elkaar te betekenen.

In maart 2019 is onze proeftuin gestart en deze heeft een jaar lang gedraaid in drie regio’s. Wij hebben bij de deelnemers gedurende het jaar gepeild waarom zij meedoen aan Wake Up Your Mind!. Het zijn hoofdzakelijk deze motivaties:

  • Vanuit een ander perspectief leren kijken;
  • Nieuwe mensen leren kennen en ervaringen delen;
  • Het verschil maken en maatschappelijk bezig zijn;
  • Het staat goed op het CV

Meer informatie? Stuur een email naar wakeupyourmind@vluchtelingenwerk.nl.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: