Project Time4You

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Via diverse projecten zet VluchtelingenWerk zich in voor deze kwetsbare groep.

Geef om vluchtelingkinderen

In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Zij moesten vluchten voor oorlog of vervolging. Opgroeien in een asielzoekerscentrum is niet altijd makkelijk. Met jouw steun help je kwetsbare kinderen sterker in hun schoenen staan. Help je ook mee met een eenmalige gift?

Doe een gift >>

 • Over Time4You

  De empowerment van vluchtelingkinderen doen we via voorlichtingen aan en het organiseren van Time4You’s. Dit zijn bijeenkomsten voor kinderen en jongeren in de centrale opvang. Ook signaleren wij de belangen van kinderen in de asielprocedure en bieden hen juridische ondersteuning. Daarnaast vragen wij aandacht voor de positie van kinderen in de asielprocedure en faciliteren wij kennisdeling tussen professionals.

  Voor wie is het project Time4You?

  Voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die in de centrale opvanglocaties (zoals asielzoekerscentra) in Nederland verblijven.

  Waarom is Time4You nodig?

  In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de 'overleefstand' staan: zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep en verdienen daarom onze aandacht.

  Lees bijvoorbeeld het verhaal van de 15-jarige Mary, die op een azc opgroeit en regelmatig de Time4You's van VluchtelingenWerk bezoekt.

  Of het interview met projectleider Petra de Klein over Time4You: 'Een prachtig en noodzakelijk project'.

  Bekijk een mooi filmpje over Time4You

  Time4You voor vluchtelingkinderen in de opvang | Vluchtelingkinderen | VluchtelingenWerk Nederland

   

 • Wat doet Time4You?

  Informatie en een luisterend oor

  Kennis geeft zelfvertrouwen en controle. Kinderen worden op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Door middel van voorlichtingen, wekelijkse bijeenkomsten/momenten (Time4You's). Zoals informatie over de asielprocedure, kinderrechten, leven in Nederland, maar ook over onderwerpen waar alle kinderen tegenaan lopen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en de kinderen als dat nodig is door te verwijzen. In het project zijn interactieve (voorlichtings)materialen ontwikkeld om zo met de kinderen in gesprek te gaan.

  Signalering zelfstandige asielmotieven

  De zelfstandige situatie van vluchtelingkinderen blijft vaak onderbelicht in de asielprocedure. Daarom vraagt het project Time4You specifiek aandacht voor de rechtspositie van vluchtelingkinderen. In het eerdere project Eigen-Wijs is de pilot ‘signaleringsmethode kindspecifieke vervolgingsgronden’ afgerond. Hierin worden de asielmotieven van vluchtelingkinderen tijdig gesignaleerd en kunnen wij gerichte juridische ondersteuning bieden. Daarnaast wordt samengewerkt met de betrokkenen bij de asielprocedure met als gezamenlijk doel de positie van vluchtelingkinderen in de asielprocedure te versterken. In Time4You wordt deze methode landelijk geïmplementeerd, zodat de belangen van kinderen in de asielprocedure structureel kunnen worden behartigd.

  Kennisdeling

  Door met elkaar in contact te komen en kennis te delen, wordt kennis ontwikkeld en geborgd. In themabijeenkomsten over het kind in de asielprocedure gaan onder andere de advocatuur, rechterlijke macht, wetenschap, NGO's en overheid (IND)  met elkaar in gesprek. Hierdoor ontstaan platforms waarbinnen kennis wordt gedeeld, knel- en verbeterpunten worden besproken en afspraken worden gemaakt. Daarnaast worden in Time4You ook bijeenkomsten georganiseerd voor de interne kennisontwikkeling en het borgen van deze kennis binnen onze organisatie.

 • Time4You Journaal

  Het Time4You Journaal is speciaal bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die in de centrale opvanglocaties wonen, of hebben gewoond. Nu Time4You-bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden en de scholen dicht zijn, vinden we het van belang de kinderen te blijven informeren, door te verwijzen naar onze samenwerkingspartners, en natuurlijk ook om signalen op te vangen.

  Benieuwd naar ons Time4You Journaal?

 • Time4You Vlog

  Het Time4You Vlog is in eerste instantie speciaal voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar die in de centrale opvanglocaties voor asielzoekers wonen, of hebben gewoond. Nu Time4You-bijeenkomsten op de locaties geen doorgang kunnen vinden en de scholen dicht zijn, vinden we het van belang de jongeren te blijven informeren, door te verwijzen naar onze samenwerkingspartners en natuurlijk ook om signalen op te vangen.

  Benieuwd naar onze Time4You Vlogs?

 • Samenwerking

  Time4You is een project van VluchtelingenWerk Nederland. Daar waar nodig maken we gebruik van de expertise en deskundigheid van partnerorganisaties. Time4You loopt van 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2020. Het project wordt gefinancierd door AMIF (Asiel-,Migratie- en Integratie Fonds) met co-financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk.

 • Nieuwsbrief voor vluchtelingkinderen

  In het kader van onze activiteiten voor vluchtelingkinderen verschijnt er een online nieuwsbrief. Hierin staat algemene informatie over vluchtelingkinderen en specifiek over het project Time4You. In de nieuwste editie lees je onder andere over de Time4You journaals tijdens de coronaperiode, de ZAMK expertmeeting en ervaringen, tips en trics uit de regio.

 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over Time4You of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Petra de Klein of Anja de Groot via time4you@vluchtelingenwerk.nl.


  Voor meer informatie over de uitvoering van het project Time4You in jouw regio kun je contact opnemen met de regionaal projectleider:

Geef om vluchtelingkinderen

In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Zij moesten vluchten voor oorlog of vervolging. Opgroeien in een asielzoekerscentrum is niet altijd makkelijk. Met jouw steun help je kwetsbare kinderen sterker in hun schoenen staan. Help je ook mee met een eenmalige gift? 

Doe een gift >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: