placeholder

Wonen

In Nederland is een woningtekort en dat is een ingewikkeld probleem! Sommige mensen wachten jarenlang op een (sociale) huurwoning, en dan kan het oneerlijk voelen als statushouders opeens wél een huis krijgen toegewezen. Maar ligt het wel zo simpel? We leggen uit hoe het zit. 

Belangrijk cijfer

placeholder

van de sociale huurwoningen gaat naar vluchtelingen

Ongeveer 90% van alle sociale huurwoningen gaat niet naar vluchtelingen, maar naar andere woningzoekenden. Met andere woorden: statushouders maken slechts gebruik van een klein deel van het totaal aantal sociale huurwoningen in een gemeente. Dit kan wel per gemeente wel verschillen. (Bron: COA)

Onze thema's

placeholder

Gezinshereniging

placeholder

Migratiedeals

placeholder

Opvang

placeholder

Werken

Krijgen vluchtelingen voorrang op een woning?

Het verschilt per gemeente of er een urgentieregeling is of niet. Maar ook als er geen urgentieregeling is, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een aantal vluchtelingen te huisvesten. Hoeveel, hangt af van het aantal nieuwe vluchtelingen en het aantal inwoners in de gemeente. Als er meer woningzoekenden zijn dan woningen, kan dit tot ingewikkelde keuzes leiden.

Uit onderzoek blijkt dat 115 van de 352 gemeenten een urgentieregeling hebben voor vluchtelingen. Het merendeel van deze gemeenten ligt in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, en in delen van Gelderland en Noord- Brabant.

Uitgelegd: vluchtelingen en de wooncrisis

Moeten woningzoekenden langer wachten omdat vluchtelingen voor gaan? Het eenvoudigste antwoord op deze vraag is: ja. Maar de werkelijkheid is genuanceerder. Lees hoe het zit.

placeholder

‘Wat als wíj een vluchteling tijdelijk onderdak bieden in ons huis? – Jan-Willem en Liselore

Ons standpunt over wonen

Vluchtelingen zijn in Nederland terechtgekomen omdat ze in hun herkomstland niet veilig zijn. Zolang er oorlogen zijn en mensen vervolgd worden, zullen vluchtelingen ergens een plek moeten krijgen. Dat kost iets, en in elk land zijn er knelpunten die het opvangen van vluchtelingen moeilijk maken. In Nederland is het grootste pijnpunt op dit moment bij uitstek de wooncrisis. Die is niet ontstaan door vluchtelingen, maar hierdoor komen woningzoekenden inclusief vluchtelingen wel tegenover elkaar te staan.

De oplossing voor het tekort aan woningen is meer woonruimte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De huidige wooncrisis zal nog een tijd duren en tot die tijd moeten we zoeken naar alternatieven naast de bestaande voorraad sociale huurwoningen, zoals flexwoningen, containerwoningen en tijdelijk omgebouwd leegstaand vastgoed - niet alleen voor vluchtelingen, maar voor iedereen.

We moeten ervoor waken dat die tijdelijke huisvesting de integratie belemmert. Want iedereen is erbij gebaat dat vluchtelingen snel de taal leren en werk vinden. Het helpt dan niet om eindeloos in een tijdelijke woonsituatie te blijven zitten. Ook andere urgente woningzoekenden hebben baat bij alternatieve huisvesting. Vluchtelingen en andere woningzoekenden mogen dus niet apart van elkaar worden gehuisvest - dit moet altijd een combinatie zijn.

Onze ondersteuning rondom wonen

Geef vluchtelingen uw stem

In de discussie over vluchtelingen is het soms lastig om feit van fabel te onderscheiden. Met uw steun kunnen we ons blijven inzetten voor de belangen van vluchtelingen en het eerlijke verhaal vertellen.