Wat VluchtelingenWerk doet voor Oekraïners

Nederland vangt meer dan 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne op in gemeentelijke en particuliere opvanglocaties. De hulp aan hen is vanaf maart 2022 in korte tijd opgezet door de Rijksoverheid, gemeenten en andere ketenpartners. VluchtelingenWerk draagt hier aan bij en werkt graag samen om de Oekraïense vluchteling goed te kunnen helpen. Ook samenwerken in uw gemeente? Lees meer over de mogelijkheden!
placeholder

Voor Oekraïners gelden andere regels dan voor andere vluchtelingen. Zij hebben te maken met de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Om deze groep goed te kunnen helpen, heeft VluchtelingenWerk een speciaal programmateam Oekraïne opgericht.

Het doel van het programma is om vluchtelingen uit Oekraïne te voorzien van informatie en hen te ondersteunen in hun participatieproces. Belangrijke pijlers hierbij zijn het behoud en versterken van de eigen regie, vraaggericht werken en alles zoveel mogelijk in samenspraak met de Oekraïners organiseren. Door de wensen en behoeften van vluchtelingen uit Oekraïne te inventariseren hopen we een aanbod te kunnen bieden dat past bij de veranderende vraag, zowel fysiek als digitaal. 

VluchtelingenWerk werkt samen met diverse ketenpartners, zoals het Rode Kruis, Leger des Heils en gemeenten.

​​​​​​​Onze dienstverlening

RefugeeHelp

RefugeeHelp is een online platform dat is gestart om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Het geeft onafhankelijke informatie over allerlei onderwerpen waar je als vluchteling uit Oekraïne mee te maken kunt krijgen als je in Nederland verblijft. De informatie vind je niet alleen op de website, maar ook via het Telegram- en Youtube-kanaal. In samenwerking met partnerorganisaties en door de inzet van de juridische helpdesk wordt de website voorzien van de meest actuele informatie. De informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. 

RefugeeHelp is in 2023 uitgebreid naar een platform voor meerdere doelgroepen; ook asielzoekers en statushouders kunnen er nu terecht voor informatie. De website is daarmee voortaan het startpunt voor informatie voor alle vluchtelingen.

Spreekuren en voorlichting

Teamleiders en vrijwilligers van VluchtelingenWerk verzorgen fysieke spreekuren op diverse locaties door het hele land. Op RefugeeHelp vind je een overzicht met spreekuren voor Oekraïners en zie je hoe je in contact komt met de lokale teamleider.

Ook zijn er online spreekuren. Hiervoor kunnen mensen een afspraak maken via de afsprakenplanner op RefugeeHelp. Daarnaast zijn consultaties op afspraak mogelijk.

De mogelijkheden kunnen per gemeenten of regio verschillen, teamleiders weten hier meer over.

Daarnaast organiseert VluchtelingenWerk diverse voorlichtingsmomenten over actuele onderwerpen, zowel online als offline. Eerder ging dat bijvoorbeeld over de veranderingen in de leefgeldregeling voor Oekraïners, over toeslagen of over werk.

Derdelanders

Ook ondersteunt VluchtelingenWerk derdelanders; dat zijn vluchtelingen die in Oekraïne verbleven op basis van een werk- of studievisum. De Tijdelijke Bescherming zou voor hen eerder eindigen, namelijk op 4 maart 2024. Door tussenkomst van de rechter mogen ze voorlopig blijven. VluchtelingenWerk heeft als erkende samenwerkingspartner van de overheid een rol in de voorlichting over de steeds veranderende situatie rondom de RTB. Dit doen we bijvoorbeeld door uitlegvideo's voor derdelanders te maken, persoonlijke gesprekken te voeren en gemeenten te informeren middels informatiebrieven en onze nieuwsbrief.

Juridische ondersteuning

De juridische helpdesk van VluchtelingenWerk heeft zich ook gespecialiseerd in alles rondom de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. We ondersteunen advocaten, gemeenten en medewerkers van VluchtelingenWerk zelf in de informatievoorziening en juridische kennis om kwalitatief hoge begeleiding aan vluchtelingen uit Oekraïne te geven.

Waar nodig verwijst VluchtelingenWerk derdelanders door voor juridisch advies naar een advocaat. Dit wordt vergoed vanuit de zogeheten RATZ-regeling. U leest er meer over in deze informatiebrief voor gemeenten.

Deskundigheidsbevordering externe ketenpartners

Voor medewerkers van gemeenten, advocaten en andere ketenpartners kan VluchtelingenWerk een online bijeenkomst organiseren waarin we de juridische situatie en materiële rechtspositie van derdelanders toelichten. Gemeenten kunnen hiervoor contact opnemen met de helpdesk via helpdesk@vluchtelingenwerk.nl.

placeholder

Onze producten

VluchtelingenWerk heeft diverse producten ontwikkeld om Oekraïense vluchtelingen te kunnen ondersteunen. In sommige gevallen gaat het om projecten die voor asielzoekers of statushouders worden ingezet en die zijn aangepast aan de Oekraïner. Hieronder een overzicht.

Contact

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en heeft u geen directe contactgegevens van de Oekraïne-teamleider in uw gemeente?

Neem dan contact op met Sonja de Ridder via 06 23855137 of Petrie Groot 06 51714341. Zij kunnen u in contact brengen met de juiste teamleider.

Werkt u niet bij een gemeente? Wilt u meer weten over de hulp aan Oekraïners? Lees hier meer over het doen van vrijwilligerswerk, doneren en andere manieren om hen te helpen.