placeholder

Stemhulp 16 maart

Neem jij het belang van vluchtelingen mee in jouw keuze voor een politieke partij?

Belangrijkste speerpunten voor vluchtelingen

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment, omdat gemeenten een grote rol spelen in het leven van vluchtelingen. Op basis van onze aanbevelingen kun jij bepalen hoe vluchteling-vriendelijk de partijen in jouw gemeente zijn.

 • Kleinschalige opvang
 • Sneller weg uit asielzoekerscentra
 • Persoonlijke aanpak bij inburgering
 • Sneller aan het werk

Wij hopen dat jij op 16 maart met je hart stemt en dat deze informatie je helpt bij het maken van je keuze.

  Flyer 'Stem met je hart!'

  In deze flyer kun je onze standpunten op het gebied van opvang, huisvesting, inburgering, en arbeidsmarktparticipatie op je gemak nalezen. Fijn als je de flyer wilt delen met je familie en vrienden!
  Download de flyer
  placeholder

  1. Kleinschalige opvang midden in de samenleving

  Door gebrek aan slaapplekken wonen veel asielzoekers momenteel in tijdelijke noodopvanglocaties. De omstandigheden zijn daar vaak slecht. Net als de meeste reguliere asielzoekerscentra, zijn het grootschalige locaties die ver van de bewoonde wereld liggen. Voor asielzoekers is het daardoor moeilijk om deel te nemen aan het gewone leven: hun talenten worden niet benut, het zelfvertrouwen daalt en er ontstaat geen sociaal netwerk.

  Wij dringen aan op structurele, kleinschalige opvang in of nabij bestaande woonwijken van de gemeenten. Asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning, kunnen hier meedoen in de samenleving. Ze krijgen taal-en sportlessen en hulp bij het vinden van een stage of (vrijwilligers)werk.

  placeholder

  2. Sneller weg uit asielzoekerscentra

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vluchtelingen. Een gevoelig thema, want er is sprake van een krappe woningmarkt, waardoor veel woningzoekenden te lang op een wachtlijst staan. Voor vluchtelingen betekent het een langer verblijf in het asielzoekerscentrum. En omdat zij daar niks kunnen en mogen, stokt hun integratie.

  Wij adviseren gemeenten om duidelijke afspraken te maken met woningcorporaties. We hebben zeker begrip voor tijdelijke, alternatieve oplossingen, maar dit mag niet ten koste gaan van de integratiekansen en de kwaliteit van wonen voor vluchtelingen. Zo zijn wij voorstander van een mix met andere bewoners. Vluchtelingen komen dan eerder in contact met Nederlandstalige inwoners, leren sneller de taal en bouwen een sociaal netwerk op.

  placeholder

  3. Persoonlijke aanpak bij inburgering

  Voor vluchtelingen geldt een inburgeringsplicht: ze moeten de taal leren, werkervaring opdoen en kennismaken met de samenleving. Gemeenten hebben per 1 januari 2022 een grotere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inburgeringswet en moeten zorgen voor een goed (les)aanbod en voldoende ondersteuning.

  Samen met gemeenten kijken wij goed naar de individuele omstandigheden van vluchtelingen. Door oog te hebben voor hun talent, ambitie en mogelijkheden, zorgen we voor een meer persoonlijke aanpak en creëren we onderling begrip. Bij inburgering moeten gemeenten ook rekening houden met vluchtelingen met een kwetsbare gezondheid.

  placeholder

  4. Sneller aan het werk

  Gemeenten hebben de taak om vluchtelingen aan werk te helpen. Maar mede door corona kan het lastig zijn om het talent van een vluchteling te verbinden aan een werkgever die daar behoefte aan heeft. Veel gemeenten werken al met vaste contactpersonen, die zorgen dat het vinden van passend werk gecombineerd wordt met praktijkgerichte taallessen en dit leidt tot mooie resultaten.

  Wij willen dat gemeenten deze succesvolle benadering uitbreiden. Daarbij helpen we gemeenten graag om ook werkgevers actief te betrekken bij een dergelijk gecombineerd traject, ook voor laag- en ongeschoold werk.

  placeholder

  (G)een kans in de gemeente: het verhaal van Khaled

  De ene gemeente doet haar best om vluchtelingen een kans te geven, terwijl de gemeente ernaast zich veel minder voor hen inzet. De uit Syrië gevluchte Khaled Al Shareef kan daarover meepraten. Vol ambitie om zijn beroep als natuurkundedocent in Nederland voort te zetten, ondervond hij al snel dat zijn mogelijkheden beperkt waren.

  Khaled: ‘Schoonmaakwerk leek mijn enige optie’

  Werk mee aan een inclusiever Nederland

  Vluchtelingen en asielzoekers zijn veel in het nieuws. Draag jij hen een warm hart toe, en wil jij dit nieuws kritisch volgen? Lees je graag persoonlijke verhalen, die je blik op onze wereld verruimen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
  Aanmelden nieuwsbrief
  placeholder

  Vluchtelingen en de woningcrisis

  Het nijpende tekort aan huizen raakt iedere woningzoekende. Oók vluchtelingen. Vluchtelingen zouden onze huizen 'inpikken', maar hoe zit het nou écht?

  Vluchtelingen en de woningcrisis