Wat is gezinshereniging?

Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar gezinsleden naar Nederland mogen komen. Daar gelden strikte regels voor.
placeholder

Voorwaarden gezinshereniging

Dit zijn de drie voorwaarden waaraan gezinshereniging moet voldoen:

  • Binnen drie maanden: nadat een vluchteling een verblijfsvergunning heeft verkregen, heeft hij drie maanden de tijd om een aanvraag voor gezinshereniging in te dienen.
  • Huwelijk bestond al: het huwelijk of partnerschap bestond al voordat de vluchteling naar Nederland vluchtte.
  • Gezin bestond al: de gezinsleden vormden al voordat de vluchteling naar Nederland kwam samen een gezin in het land van herkomst of in een buurland.

Vier stappen naar gezinshereniging

Aan gezinshereniging gaat vaak een complex en langdurig traject vooraf waarin VluchtelingenWerk begeleiding biedt. De vluchteling kan dat traject in Nederland in gang zetten.

Meer informatie