Project VIP 2 (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt vluchtelingen met het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) om een goede start te maken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo kunnen zij volwaardig en duurzaam deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

 • Over project VIP 2

  Met VIP2 leren 2000 deelnemers vaardigheden die nodig zijn voor het vinden van een baan of opleiding in Nederland. In het project VIP is de afgelopen twee jaar een speciale methodiek ontwikkeld waarmee we in dit vervolgproject doorgaan. Het traject bestaat uit:

  • Groepstraining. In de groepstraining leren de deelnemers kerncompetenties die nodig zijn om 'arbeidsfit' te zijn, zoals jezelf presenteren, solliciteren en het maken van een cv.
  • Het opdoen van praktijkervaring. Door mee te lopen in het bedrijfsleven leren deelnemers meer over de Nederlandse bedrijfscultuur, de vaktaal én kunnen zij werkervaring opdoen.
  • Één-op-één coaching. Met een persoonlijke arbeidscoach (vrijwilliger) krijgen deelnemers individueel maatwerk. De deelnemer en coach werken samen aan persoonlijke doelen en het realiseren van het individuele actieplan. Ook begeleidt de coach de deelnemer tijdens stage of (vrijwilligers)werk

  Tips & tricks

  Drie voormalig vluchtelingen geven in deze video tips & tricks voor het vinden van een baan in Nederland. Zij hebben het VIP-programma van VluchtelingenWerk Nederland gevolgd. En met succes!

  Tips en tricks voor het vinden van een baan (NED)

 • Waarom VIP 2?

  VIP2 is een vervolg op het project VIP.

  Hoge drempels

  Vluchtelingen hebben vaak een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens het CBS (2018) blijkt dat slechts elf procent van de volwassen asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, tweeënhalf jaar later als werknemer of zelfstandige betaald werk heeft. De drempels voor vluchtelingen zijn hoog, terwijl de Nederlandse overheid vindt dat participatie een eigen verantwoordelijkheid is.

  Gemotiveerde doorzetters

  Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door hun onzekere toekomst in Nederland. Ook zijn zij vaak niet bekend met de arbeidsmarkt in Nederland. Vluchtelingen hebben kennis en vaardigheden nodig om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Specifieke aanpak

  Daarom is het van belang om vanaf het begin van de asielprocedure de aandacht te hebben om vluchtelingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een specifieke aanpak. Het VIP-traject kan hiertoe een waardevolle bijdrage leveren. Deelnemers worden arbeidsfit en hebben daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt.

 • Wat levert het op?

  Als deelnemers het VIP traject succesvol hebben doorlopen zijn zij goed voorbereid op de arbeidsmarkt en hebben zij aan zelfvertrouwen gewonnen. Met project VIP2 wil VluchtelingenWerk de volgende resultaten bereiken:

  • 2000 Vluchtelingen zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief. Zij maken daardoor betere loopbaankeuzes. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
  • Iedere deelnemer heeft een trajectplan op maat.
  • Onze aanpak sluit goed aan op de wensen van werkgevers. Het draagvlak voor en de kennis van vluchtelingen bij werkgevers wordt vergroot. Dit zorgt voor een betere match tussen vluchtelingen en werk.
  • Er is een duurzame regionale samenwerking met diverse partners opgebouwd, zoals werkgevers, opleiders en lokale overheid.

  Lees hier het rapport Vluchtelingen op weg naar werk, een impactmeting van het project VIP.

 • Persoonlijke verhalen

  Het verhaal van Hussein

  Hussein heeft een ijzersterk CV en werkt weer in zijn vakgebied ‘zaadveredeling’ bij Enza Zaden. Voor Hussein ging er een wereld open toen hij zag hoe medewerkers hier met elkaar samenwerken. 

  Project VIP: Maak kennis met het talent van Hussein

  Het verhaal van Masoud

  Masoud - een VIP-deelnemer uit Oegstgeest - vond een passende werkervaringsplek. Hij zet zijn ervaring als dijkinspecteur in Iran in bij Rijkswaterstaat. Bij VIP leerde hij dat het in Nederland goed is om je sterke kanten over het voetlicht te brengen. Masoud is een echte doorzetter. Bekijk de video van Masoud en zie ook wat het betekent om arbeidscoach te zijn!

  Project VIP: Maak kennis met het talent van Masoud

  Het verhaal van Siva

  Siva: dankzij VIP vond Siva een betaalde baan. Ze werkt nu bij Foam Fotografiemuseum Amsterdam als administratief medewerker. In de VIP-training leerde zij haar kwaliteiten te benadrukken en kreeg ze het zelfvertrouwen om te solliciteren. Haar werkgever is heel blij met Siva als medewerker. Bekijk de video met Siva's verhaal.

  Project VIP: Maak kennis met het talent van Siva

  Het verhaal van Germen

  Werkgever Germen Versteeg gaf Rzkallah uit Damascus de kans om in Nederland zijn vak als tandtechnicus weer op te pakken.

 • WERK Magazine

  WERK is een glossy magazine dat totstand is gekomen in samenwerking met Refugee Talent Hub. WERK laat de waarde van werk zien voor vluchtelingen. Het laat ook zien welke talenten vluchtelingen met zich meebrengen zodat werkgevers die talenten kunnen benutten. Het hebben van werk is meer dan alleen een inkomen. Een baan betekent ook structuur, sociale contacten en zelfontplooiing. Bovendien geeft het hebben van werk je het gevoel nodig te zijn en erbij te horen. Het zijn precies deze onderwerpen waar WERK dieper op ingaat. Aan de hand van verhalen, interviews en columns wordt de waarde van werk voor vluchtelingen benadrukt. Lees hier meer - >>
 • Samenwerken

  Samen met bedrijven

  Werkgevers willen naast gemotiveerd personeel steeds vaker meer diversiteit op de werkvloer én maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vluchtelingen hebben vaak een enorme motivatie, potentie en doorzettingsvermogen om aan de slag te gaan.
  Door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen kunnen zij potentieel gemotiveerd personeel aantrekken. Werkgevers kunnen een werkervaringsplek aanbieden, maar ook een bedrijfsbezoek faciliteren of betrokken zijn bij sollicitatiegesprekken tijdens de groepstraining. Er zijn inmiddels ruim 180 bedrijven betrokken bij het VIP-project. Voordelen voor bedrijven zijn:

  • Een potentieel van gemotiveerd personeel
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Diversiteit op de werkvloer
  • Begeleiding vanuit VluchtelingenWerk
  • Training interculturele communicatie mogelijk

  Wil je als bedrijf iets betekenen voor VluchtelingenWerk? Dat kan, op allerlei manieren. 

  Samen met gemeenten

  Veel gemeenten zijn overtuigd van de integrale methodiek van het project VIP om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen. VIP wordt in ruim 60 gemeenten uitgevoerd. Samenwerking is dus altijd dichtbij en op maat.
  Wat vluchtelingen nodig hebben, is een kans om praktijkervaring op te doen en het Nederlandse bedrijfsleven te leren kennen. VluchtelingenWerk ontzorgt en denkt graag met een gemeente mee.

  Maatschappelijk partner

  VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation. De Rabobank Foundation schreef een artikel over het project (pdf) in hun magazine.

  Dit project wordt medegefinancierd door het fonds voor asiel, migratie en integratie en de Rabobank Foundation.

 • Meer weten of meedoen?

  Meer weten over VIP2 of het project ondersteunen? Stuur dan een mail naar landelijk projectleider Shahiera Sharif: shsharif@vluchtelingenwerk.nl

  De regionale projectleiders van project VIP2 zijn:

   

  Bekijk op de pagina Begeleiding naar Werk wat VluchtelingenWerk nog meer doet om de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te bevorderen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: