Een vluchteling in dienst nemen

Wil je graag een vluchteling in dienst nemen? Zowel asielzoekers in de asielprocedure als statushouders met een verblijfsvergunning willen graag aan de slag. Zij mogen in Nederland werken, maar wel onder verschillende voorwaarden en regels. Op deze pagina lees je wat mogelijk is en hoe VluchtelingenWerk jou als werkgever kan helpen.
placeholder

Ik wil een vluchteling in dienst nemen

Wil je graag werk bieden aan een asielzoeker of statushouder? Vluchtelingen willen niets liever dan snel aan het werk gaan en volwaardig meedraaien in de maatschappij. Daarom ondersteunt VluchtelingenWerk de vluchteling én jou als werkgever in dit proces. Dit kun je doen:

Meer weten over onze ondersteuning? Stuur een bericht naar d&o-arbeidsparticipatie@vluchtelingenwerk.nl.

Vluchtelingen aan het werk

placeholder

van de statushouders is aan het werk

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45% in de loop van 2022 een baan. Voor statushouders uit 2019 geldt een percentage van bijna 20%. Het aandeel statushouders met een baan neemt toe naarmate zij langer in Nederland zijn. (Bron: CBS)

placeholder

van de Eritreeërs is aan het werk

Van alle statushouders hebben Eritreeërs het vaakst betaald werk. Na zevenenhalf jaar had in 2022 iets meer dan 60% van deze groep een baan. (Bron: CBS)

placeholder

maanden wachten

Asielzoekers mogen 6 maanden na aankomst in Nederland werken - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Mogen asielzoekers werken?

Ja, ook al hebben asielzoekers nog geen verblijfsvergunning, mogen zij wel werken. Zelfs langer dan 24 weken per jaar, wat voorheen een beperking was.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden:

 1. De werkgever moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) bij het UWV aanvragen.
 2. De asielzoeker moet minimaal zes maanden in Nederland en in de asielprocedure verblijven.
 3. De asielzoeker heeft een BSN-nummer nodig om een bankrekening te openen. Dit is nodig voor het salaris en zodat de werkgever loonbelasting kan afdragen.*
 4. Asielzoekers met een inkomen betalen een eigen bijdrage aan het COA voor de opvangkosten.
 5. Het is niet mogelijk voor asielzoekers om stage te lopen of te werken op een werkervaringsplek.

*Op dit moment duurt het lang voordat asielzoekers een BSN-nummer krijgen. Asielzoekers kunnen voorrang vragen bij het COA als zij een bevestiging hebben van het UWV dat de tewerkstellingsvergunning is aangevraagd.

Meer informatie over werk bieden aan asielzoekers

Voor Oekraïense vluchtelingen gelden andere regels om te kunnen werken. Lees hier meer over werk bieden aan Oekraïners.

Mogen statushouders werken?

Ja, een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werken en heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt.

Werk kan zijn

 • in loondienst,
 • als zelfstandig ondernemer,
 • bij een werkervaringsplek,
 • een stage of vrijwilligerswerk. 

Soms wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning langer op het asielzoekerscentrum (azc), omdat zij nog wachten op huisvesting in de gemeente. Ook zij betalen een eigen bijdrage aan het COA voor de opvangkosten als zij betaald werken.

Waar je als werkgever rekening mee moet houden
placeholder

Ahmad vecht voor zijn grote droom: weer arts te zijn

Drie jaar geleden ontvluchtte Ahmad (32) Syrië, waar hij werkte als traumachirurg in een ziekenhuis in Damascus. Ahmad zet alles op alles om straks in Nederland weer te werken als arts, en werkt ondertussen in de zorg als verpleegassistent.

Lees het hele verhaal

Voordelen van een vluchteling in dienst nemen

Het aanbieden van werk aan asielzoekers en statushouders kan jouw organisatie veel voordelen opleveren, zoals voldoening, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een betere aansluiting bij bepaalde klantgroepen. Dit zijn slechts enkele voordelen die werkgevers noemen als ze inclusief ondernemen. Daarnaast maak je mogelijk kans op subsidies.

Subsidie voor het aannemen van een vluchteling

Je komt mogelijk in aanmerking voor diverse fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Dit verschilt per gemeente, maar deze regelingen komen vaak voor:

 • Tijdelijke loonkostensubsidie: een vast geldbedrag voor extra begeleiding en/of lagere arbeidsproductiviteit.
 • Stimuleringspremies: tijdelijke compensatie voor het minimumloon
 • Tegemoetkoming in extra kosten: voor bijvoorbeeld begeleiding, scholing of aanpassing van de werkplek
Lees alles over de verschillende regelingen

Stage of werkervaringsplek voor vluchtelingen

Natuurlijk is betaald werk het uiteindelijke doel. Maar dat is niet altijd meteen mogelijk. Je kunt statushouders ook helpen door hen werkervaring op te laten doen. Dat kan op een werkervaringsplek of bij een stage. Of met een meeloopdag om te zien of de verwachtingen die iemand heeft van bepaald werk kloppen. 

Biedt jouw organisatie vrijwilligersplekken? Ook vrijwilligerswerk heeft meerwaarde. Zo helpt het vluchtelingen bij het leren van de taal en ter uitbreiding van hun netwerk.

Hulp bij werk bieden aan vluchtelingen

VluchtelingenWerk ondersteunt werkgevers met groepstrainingen, individuele coaching en leerwerktrajecten. Onze meerwaarde is onze landelijke kennis en expertise, en ons uitgebreide netwerk van medewerkers en vrijwilligers. Kan jij onze hulp gebruiken? Kom vrijblijvend in contact met ons via d&o-arbeidsparticipatie@vluchtelingenwerk.nl of klik op onderstaande knop.