Statushouders volgen training participatieverklaring in de raadzaal van de gemeente Velsen

Afgelopen woensdag hebben 12 statushouders de training participatieverklaring gevolgd in de prachtige raadzaal van de gemeente Velsen. Met dank aan Jacqueline Houwertjes van de gemeente Velsen die dit mogelijk heeft gemaakt in samenwerking met Nina van Egmond, projectleider participatieverklaring en Astrid Verschuren, teamleider van VluchtelingenWerk.

 

De training wordt normaliter in de bibliotheek in IJmuiden gegeven, maar door de coronamaatregelen was de ruimte daar te klein om genoeg afstand te kunnen bewaren. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de Inburgering en het is dan ook van belang dat statushouders de training kunnen volgen, want anders komen ze in de knel met hun inburgering.

Samenwerken in coronatijd

“Het is mooi om te zien dat wel elkaar kunnen helpen in deze coronatijd en dat de training plaats kon vinden in de raadzaal van de gemeente Velsen. We hebben uitgelegd dat de raadzaal normaliter wordt gebruikt door de gemeenteraad om te vergaderen en dat sluit goed aan bij de onderwerpen vrijheid, gelijkheid, solidariteit en democratie die in de training participatieverklaring aan bod komen,” vertelt teamleider Astrid Verschuren trots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traject participatieverklaring

Vluchtelingen en andere nieuwkomers zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Dit heeft alleen waarde als mensen écht begrijpen waar zij voor tekenen. VluchtelingenWerk ontwikkelde daarom een participatieverklaringstraject waarbij wordt ingegaan op de inhoud van de verklaring. Gemeenten maken gebruik van ons traject om de impact van de verklaring te vergroten.

 

dinsdag 13 oktober 2020