Irak: situatie nog steeds niet veilig

Irak kent een roerige geschiedenis. Een brute dictatuur, een achtjarige oorlog met buurland Iran en een oorlog met Koeweit. Na het afzetten van president Saddam Hoessein en vervolgens het vertrek van het Amerikaanse leger, zijn grote delen van het land nog steeds erg onveilig.

Waarom vluchten mensen?

  • In 2014 raakt de Iraakse regering, als gevolg van aanvallen en grootschalige operaties van terreurgroep Islamitische Staat (IS), de controle kwijt over grote delen van Noord- en West-Irak. De Koerdische Peshmerga beschermt de eigen regio tegen IS. In de gebieden die IS onder controle heeft, voert zij een schrikbewind.
  • In de hevige strijd met IS zijn ook vele overwegend sjiitische burgermilities (weer) actief geworden. Zij worden beschuldigd van vele mensenrechtenschendingen, met name tegen soennieten, die vaak ervan verdacht worden IS te steunen. 

Belangrijkste groepen waarvoor gevaar dreigt

  • Homoseksuelen en lesbiënnes lopen groot gevaar in Irak.
  • Religieuze en etnische minderheden, zoals christenen (onder wie bijvoorbeeld de Armeniërs en Arameeërs), Mandeeërs, Jezidi, Shabak, Kaka'i, Turkmenen worden als doelwit gezien en vaak vervolgd.
  • Alleenstaande vrouwen zijn kwetsbaar. Zij kunnen slachtoffer worden van geweld, verkrachting of mensenhandel.
  • Soennieten kunnen gevaar lopen in Bagdad, met name als ze uit provincies komen waar IS sterk aanwezig is.

Gevaarlijke gebieden

In een aantal provincies is er sprake van veel geweld: Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta'mim, Diyala en Bagdad.

Cijfers

  • In de eerste negen maanden van 2016 zijn er ongeveer 11.500 burgerdoden gevallen.
  • Wereldwijd zijn er 377.747 Irakese vluchtelingen geregistreerd, daarnaast registreerde UNHCR 3.400.000 ontheemde Irakezen (UNHCR medio 2015).
  • Van hen hebben er in 2015 130.325 asiel aangevraagd in Europa (Eurostat).
  • In Nederland doen 632 Irakezen een asielaanvraag in de eerste zes maanden van 2016 (IND Asylum Trends).

Deel dit met anderen