Vluchtelingengezin

Wat zijn reguliere verblijfsvergunningen?

Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, krijgen een verblijfsvergunning op grond van hun asielaanvraag. Maar sommigen krijgen op andere gronden een verblijfsvergunning. Een ‘reguliere verblijfsvergunning’. Wat houdt dat in?

Voor werk, studie of verblijf bij partner

Een vreemdeling kan een een reguliere verblijfsvergunning krijgen voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld omdat hij hier werk heeft of een studie gaat volgen. Maar bijvoorbeeld ook om bij een partner/echtgenoot in Nederland te kunnen verblijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een reguliere verblijfsvergunning.

Voorwaarden en legeskosten

Een van die voorwaarden is dat de vreemdeling een geldig paspoort moet overleggen. Ook mag hij geen gevaar vormen voor de openbare orde. Daarnaast moet de vreemdeling hoge legeskosten betalen voor de beoordeling van de aanvraag. Voor veel vreemdelingen is dat een flink obstakel.

Welke reguliere verblijfsvergunningen zijn er?

Er zijn verschillende reguliere verblijfsvergunningen. Voorbeelden hiervan zijn: een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner en een vergunning voor in Nederland gewortelde kinderen. Aan alle reguliere verblijfsvergunningen zitten verschillende voorwaarden aan verbonden.

Geef nepnieuws geen kans en help mee met een gift

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Dat doen we onder andere door gevraagd en ongevraagd de publieke discussie te voeden met de juiste cijfers en informatie. Jouw steun is onmisbaar voor ons werk. Help mee en doe een gift.

Ja, ik help mee!

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: