We zien een flinke verschuiving van zetels naar partijen die minder bescherming aan vluchtelingen willen bieden. Dat doet zeer. Maar we zijn ook blij dat de vluchteling-vriendelijke voorstellen van D66 en enkele nieuwe partijen veel steun krijgen. Wij roepen deze partijen op om samen op te trekken richting de formatie. Want alleen samen kunnen we zorgen dat vluchtelingen welkom blijven, én dat ons asielbeleid weer op orde komt.

Vorm een vuist voor vluchtelingen

Uit onze analyse blijkt dat veel partijen zich uitspreken voor een goede bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa. Om ervoor te zorgen dat dit straks ook in het regeerakkoord staat, is het van belang dat deze partijen samen optrekken. Zij kunnen een vuist vormen tegen voorstellen die de rechten van asielzoekers verder inperken. En zij kunnen een vuist maken tegen elk voorstel dat de opvang van vluchtelingen verder verslechterd.

Verkort wachttijden en toon solidariteit

Daarnaast pleiten wij ervoor dat het volgende kabinet zich vooral richt op het op orde brengen van de uitvoering van het Nederlandse asielbeleid. We hopen op meer solidariteit. Er zijn lange wachttijden voor vluchtelingen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en deze moeten snel korter worden. Natuurlijk zonder zorgvuldigheid te verliezen bij het beoordelen van asielaanvragen.
Nederland zou bovendien meer solidariteit moeten tonen met de duizenden mensen die vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, zodat er een einde komt aan de Moria's in Europa. Wij roepen de vluchteling-vriendelijke partijen op om zich daarvoor in te blijven zetten.

Het draagvlak is onder Nederlanders is groot

Het draagvlak onder Nederlanders voor het beschermen van vluchtelingen in Nederland is groot. Acht op de tien Nederlanders vinden dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld in ons land terecht kunnen voor bescherming. Wij hopen dan ook dat dit geluid ook in de Tweede Kamer te horen zal zijn. Bijna 60.000 mensen bekeken onze vluchteling-vriendelijke kieswijzer. Veel van hen stemden met hun hart en hielden daarbij vluchtelingen in gedachten.

Wat doet VluchtelingenWerk?

Wij zullen ook de komende jaren op blijven komen voor de belangen van vluchtelingen. We blijven partijen kritisch volgen of zij zich aan hun vluchteling-vriendelijke beloftes houden. Naast alle gure sentimenten blijven wij ons onverminderd inzetten om in de landelijke politiek een stevig vluchteling-vriendelijk geluid te laten horen.

Meer lezen?

Lees ook de column "De schouders van Kaag" van Sander Schaap.