woensdag 1 april 2020

Gevolgen coronacrisis voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland

De coronacrisis heeft verstrekkende gevolgen voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland (en daarbuiten). Krijgen asielzoekers die Nederland binnenkomen nog wel opvang? Kunnen vluchtelingen nog wel naar Nederland reizen om asiel aan te vragen? En hoe zit het met gezinshereniging? Hieronder zetten we alle maatregelen en ontwikkelingen op een rij.  Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april.

N.B: Dit artikel zal regelmatig worden geüpdatet.
 

Asielprocedure

 • Er worden geen nieuwe asielverzoeken in behandeling genomen.
 • De asielprocedure is stilgelegd. Alle geplande afspraken over asielverzoeken worden afgezegd, zoals IND-gehoren. De termijn waarbinnen beslist moet zijn op asielverzoeken wordt verlengd.  
 • Deze maatregelen gelden ook voor asielzoekers die vastzitten in grensdetentie.

Opvang

 • De opvang van het COA is gesloten voor asielzoekers die nu nog in Nederland aankomen. Ook worden geen asielzoekers uit de opvang gezet.
 • Asielzoekers die net Nederland binnenkomen kunnen vanaf vrijdag 20 maart terecht in een noodopvanglocatie in Zoutkamp. Het gaat om een oude legerkazerne. Nieuwe asielzoekers blijven daar tot het weer mogelijk is om een asielverzoek in te dienen.

Toegang tot Nederland

 • Vanaf donderdag 19 maart om 18.00 uur zijn de Nederlandse grenzen gesloten voor niet noodzakelijke reizen van mensen van buiten de EU. Het verkrijgen van visa om naar Nederland te kunnen reizen wordt hierdoor bemoeilijkt.
 • Ook andere EU-landen beperken de toegang. Hierdoor is het moeilijker om door Europa te reizen. Het aantal asielzoekers die naar Nederland komen is flink gedaald.
 • Asielzoekers die met het vliegtuig naar Nederland reizen kunnen nog wel asiel aanvragen. Asielzoekers aan de landsgrenzen moeten worden toegelaten als ze aangeven een asielverzoek te willen doen.

Gezinshereniging

 • Aanvragen voor gezinshereniging liggen tijdelijk stil omdat onderzoek (gehoor, dna-onderzoek) niet plaats kan vinden.
 • Als gezinsleden wel toestemming hebben naar Nederland te komen, kunnen zij hun visum niet ophalen. Veel ambassades hebben hun dienstverlening voor gezinshereniging gestopt. Gezinsleden die al een visum voor gezinshereniging hebben, kunnen nog wel naar Nederland reizen.
 • Gezinsleden die Nederland nog wel binnen komen via gezinshereniging mogen niet in de opvang van het COA verblijven. Zij kunnen momenteel geen verblijfsvergunning krijgen en worden niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Door de verminderde mogelijkheden tot communicatie met VluchtelingenWerk, de IND, de ambassade en bijvoorbeeld het juridisch loket dreigt het gevaar dat vluchtelingen niet aan de wettelijke termijnen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van gezinshereniging. Daarvoor geldt een termijn van drie maanden.

Gezondheidszorg

 • Gezinsleden die via gezinshereniging bij hun gezinslid in huis wonen maar nog geen verblijfsvergunning hebben, kunnen zich niet laten registreren en inschrijven bij de gemeente. Ze kunnen daardoor ook geen aanspraak maken op voorzieningen en kunnen geen zorgverzekering afsluiten.

Huisvesting

 • De huisvesting van vluchtelingen in gemeenten is een stuk lastiger geworden, doordat het moeilijker is om te reizen en dit praktisch te regelen en tegelijk de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. Het is onduidelijk of alle gemeenten doorgaan met het huisvesten van vergunninghouders. Gemeenten zijn daartoe verplicht op basis van de huisvestingstaakstelling. In deze taakstelling staat aan hoeveel statushouders elke gemeente woonruimte moet toekennen. Voor 1 april zou de nieuwe taakstelling voor 1 juli tot en met 31 december worden gepubliceerd. Indien de taakstelling drastisch wordt verlaagd of opgeschort, zullen statushouders langer in opvangcentra moeten blijven.

Inburgering

 • Nieuwkomers die moeten inburgeren in de Nederlandse samenleving krijgen daarvoor twee maanden langer de tijd. Ze kunnen door de coronacrisis immers geen klassikale inburgeringslessen volgen en geen examen afleggen, schrijft minister Wouter Koolmees (Integratie) aan de Tweede Kamer.
 • Inburgeringslessen op afstand zijn voor een beperkte groep toegestaan.
 • Het afnemen van inburgeringsexamens is ook tijdelijk stopgezet. Het is nog onduidelijk of statushouders hiermee in de problemen komen omdat ze gehouden zijn aan een inburgeringstermijn. Voor sommigen is het slagen voor de taalexamens ook een voorwaarde voor toelating tot een opleiding of studie (vaak na de zomer). Indien ze geen taalexamen kunnen doen, zullen ze hierdoor vertraging oplopen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: