donderdag 16 juli 2020

Grote zorgen over uitwisseling gegevens van asielzoekers tussen COA en politie

Gegevens van duizenden asielzoekers worden door het COA met de politie gedeeld, zonder opgaaf van redenen, zo onthulde NRC deze week. We maken ons grote zorgen over de stigmatisering en negatieve beeldvorming als gegevens van alle asielzoekers met de politie worden gedeeld. Hiermee wordt één groep over een kam geschoren en als potentiele verdachte behandeld. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op al het mogelijke te doen om de veiligheid en privacy van asielzoekers te kunnen blijven garanderen in afwachting van het aangekondigde onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van duizenden asielzoekers zijn zonder opgaaf van redenen door het COA aan de politie overgedragen, zo blijkt uit onderzoek van NRC. Per persoon gaat het om zo’n twintig soorten persoonlijke gegevens, waaronder informatie over nationaliteit, etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd en land van herkomst. Door de gegevens van een groep met de politie te delen, lijkt het COA de privacy van asielzoekers te schenden. Het is de tweede keer in korte tijd dat het COA onzorgvuldig met gegevens van asielzoekers omgaat. Volgens de AVG, die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden regelt, mogen privacygevoelige gegevens alleen worden uitgewisseld als hiervoor zwaarwegende redenen gelden. Maar bij de uitwisseling van de gegevens tussen het COA en de politie zou geen specifieke of zwaarwegende reden zijn opgegeven.

Grote zorgen

We maken ons grote zorgen over de informatie die het COA met de politie deelt, los van de vraag op welke wijze hierover toestemming van de asielzoeker wordt verkregen. Want als dit zou gebeuren, dan is het maar de vraag of asielzoekers begrijpen waarvoor ze tekenen. Is het redelijk van hen te verwachten dat zij bij aankomst begrijpen waarom het gaat? Op welke manier worden zij over het delen van hun gegevens geïnformeerd? Begrijpen zij met welk doel hun gegevens worden gedeeld? En heeft een asielzoeker hierin een keuze? Mag een asielzoeker weigeren dat zijn of haar gegevens worden gedeeld? VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris daarom met klem op hierover opheldering te geven.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: