maandag 9 november 2020

Kabinet maakt Nederlanderschap onbereikbaar voor tienduizenden vluchtelingen

Door een wijziging in het 'Besluit Naturalisatietoets' dreigt het Nederlanderschap op korte termijn voor ten minste vijftig- tot honderdduizend ingeburgerde vluchtelingen onbereikbaar te worden. Dit geldt ook voor het grootste deel van alle toekomstige vluchtelingen en werkt door tot in de tweede generatie. Daarvoor waarschuwt VluchtelingenWerk Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de taaleis voor het Nederlanderschap zodanig verhogen dat het overgrote deel van de vluchtelingen daar nooit aan kan voldoen. Volgens VluchtelingenWerk ontstaat hierdoor een grote groep ’tweederangs burgers die er nooit helemaal bij mogen horen’. Deze groep blijkt nu vele malen groter dan verwacht. Volgens de vluchtelingenorganisatie heeft de maatregel een discriminerend effect" en laat de overheid zich hiermee "van haar meest onbetrouwbare kant zien".

Onhaalbare eis

Erkende vluchtelingen krijgen in Nederland een tijdelijke vergunning voor vijf jaar, die geldig blijft zolang het nog onveilig is in hun land van herkomst. Daarna mogen zij hier blijven en kunnen ze zich definitief richten op een toekomst in Nederland. Om dan ook Nederlander te kunnen worden moeten zij onder andere voldoen aan de inburgeringsplicht. Zij volgen daarvoor zo’n drie jaar onderwijs in de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis en moeten alle examens met een voldoende hebben afgerond. Door een voorgenomen wijziging in de naturalisatie-vereisten is dat straks niet meer genoeg. De minimale taaleis dreigt straks zo hoog te liggen dat het grootste deel van alle vluchtelingen die in de afgelopen jaren succesvol zijn ingeburgerd daar niet aan voldoet en dat niveau in de toekomst ook niet zal kunnen halen.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!

Ja, ik help mee!

Grote groep 'tweederangs burgers'

Het kabinet trekt hiermee een streep door het Nederlanderschap van ten minste 50.000 tot 100.000 statushouders die nu al zijn ingeburgerd maar nog geen Nederlander zijn. Ook een meerderheid van alle toekomstige vluchtelingen zal hierdoor nooit Nederlander kunnen worden. Dit werkt bovendien door tot in de tweede generatie. Voor veel vluchtelingen is hun naturalisatie een emotioneel en betekenisvol moment: zij maken na een periode van hard werken aan hun integratie een intrinsieke keuze voor een land waar ze wél veilig en vrij zijn en gelijk worden behandeld. Voor veel vluchtelingen voelt het alsof ze er dan pas echt bij horen: het is ook hún vlag, hún volkslied en hún koningshuis. Ze mogen hun stem uitbrengen bij landelijke verkiezingen en worden zo ook vertegenwoordigd in het parlement. VluchtelingenWerk waarschuwt het kabinet voor de diepe betekenis van dit plan voor een grote groep landgenoten, die daarmee gevoelsmatig voor altijd tot tweederangs burgers worden gemaakt.

Grote obstakels op arbeidsmarkt

Naast de emotionele betekenis heeft het ontbreken van het Nederlanderschap ook een grote negatieve invloed op de kans om een baan te vinden en bij allerlei praktische zaken die het leven en integreren in Nederland bemoeilijken. Vluchtelingen staan in de praktijk al 2-0 achter bij het zoeken naar een baan, en alleen het hebben van een verblijfsvergunning kan een potentiële werkgever afschrikken. Reizen naar het buitenland (ook als onderdeel van een studie) is vaak veel ingewikkelder, zo niet onmogelijk. Zelfs bij het afsluiten van een verzekering of een telefoonabonnement levert het ontbreken van de Nederlandse nationaliteit allerlei obstakels op.

Zo hoog mogelijk maar haalbaar niveau

In de brandbrief schrijft VluchtelingenWerk dat de Tweede Kamer hierover tot nu toe “slechts zeer summier en onvolledig” is geïnformeerd. Pas recent werd duidelijk dat de omvang van de groep die straks geen Nederlander meer kan worden veel groter is dan aanvankelijk leek. VluchtelingenWerk doet een “dringend appél” op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor het Nederlanderschap weer gelijk worden gesteld aan de vereisten voor de inburgeringsplicht. Daarbij wordt de lat voor elke individuele nieuwkomer op een zo hoog mogelijk maar haalbaar niveau gelegd.

Meer informatie

Jarenlang kon Sewa niet naturaliseren. In dit emotionele filmpje vertelt ze wat dat met haar deed.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: