, 28 augustus 2018

AMIF financiert projecten van VluchtelingenWerk

Een aantal projecten van VluchtelingenWerk Nederland heeft een Europese subsidie ontvangen uit het Asiel, Migratie- en Integratiefonds (AMIF).

AMIF is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.

VluchtelingenWerk heeft van AMIF subsidie gekregen voor de volgende projecten: