, 20 februari 2023

Betere bescherming verwesterde vrouwen door Strategisch Procederen

Verwesterde vrouwen kregen in Nederland geen vluchtelingenbescherming. De rechter was van mening dat deze vrouwen geen gevaar liepen als ze zich maar zouden kunnen aanpassen aan de normen in hun land van herkomst. In een zaak over verwesterde Afghaanse vrouwen, die wij  hebben aangespannen, bepaalde de Raad van State (de hoogste rechter van Nederland) dat verwesterde vrouwen en meisjes voortaan betere bescherming moeten krijgen. Deze zaak is een voorbeeld van hoe VluchtelingenWerk Nederland opkomt voor vluchtelingen door belangrijke zaken voor te leggen aan een hoge rechter. Wij noemen dit Strategisch Procederen.
placeholder

Programma Strategisch Procederen

Als het Nederlandse asielrecht een grote groep asielzoekers negatief raakt, laat de Commissie Strategisch Procederen dat toetsen aan het internationaal recht door de nationale rechter of door Europese rechters. Steeds vaker worden de regels door de Nederlandse overheid zo streng uitgelegd dat mensen die volgens ons bescherming verdienen dat niet krijgen. De enige mogelijkheid om daar wat aan te veranderen is zo’n zaak voorleggen aan een Europese rechter, de hoogste rechtelijke instantie. De zaak van het terugsturen van verwesterde vrouwen naar Afghanistan is daar een voorbeeld van.

Unieke samenwerking met advocaten en wetenschappers

VluchtelingenWerk werkt in de Commissie Strategisch Procederen samen met asieladvocaten en wetenschappers. Zij hebben de krachten gebundeld in dit programma en kiezen samen belangrijke, principiële zaken die voor grotere groepen vluchtelingen in dezelfde situatie gevolgen kunnen hebben. Deze samenwerking tussen asieladvocatuur, wetenschap en een maatschappelijke organisatie is uniek.

Sinds de start van het programma in 2013 zijn er dertien zaken ondersteund en negen juridische rapportages opgesteld. Hieronder beschrijven we drie successen die door het Strategisch Procederen zijn behaald.

 

Grootouders hoeven niet achter te blijven in oorlogsgebied

Een van de successen van het Programma Strategisch Procederen betreft een zaak van een volwassen vluchteling die gezinshereniging aanvroeg voor zijn grootvader. De Nederlandse overheid wijst dit soort verzoeken meestal af. Daardoor blijven (groot)ouders die jarenlang hebben ingewoond bij een volwassen zoon of dochter alleen achter in de oorlog, zoals ook in deze zaak het geval is. Maar het hoogste Nederlandse rechtsorgaan, de Raad van State, besluit in maart 2019 dat gezinshereniging in dit soort situaties op basis van  Europese regels wel degelijk mogelijk moet zijn. De Raad van State volgt daarmee het standpunt van VluchtelingenWerk.

Homoseksuele vluchtelingen niet terug in de kast

Een andere belangrijke overwinning van het programma Strategisch Procederen was de zaak van drie homoseksuele mannen die asiel aanvroegen in Nederland. Ze waren bang om in hun land van herkomst in de gevangeins te belanden vanwege hun gerichtheid op mannen. De Nederlandse regering stelde dat ze veilig waren als ze hun gerichtheid zouden verbergen. Uitzetting dreigde. Samen met andere organisaties vechten we deze beslissing aan. Met succes: het Europese Hof fluit Nederland terug: vluchtelingen hoeven hun gerichtheid niet te verbergen. De drie mannen krijgen een verblijfsvergunning, net als alle andere asielzoekers in een vergelijkbare situatie.

Opkomen voor verwesterde vrouwen

Een laatste voorbeeld van een resultaat dat werd behaald door het Programma Strategisch Procederen is de hierboven beschreven zaak van de verwesterde Afghaanse vrouwen. In een zaak die wij aanspanden, bepaalde de Raad van State dat deze vrouwen en meisjes voortaan betere bescherming moeten krijgen. De uitspraak is een grote vooruitgang, maar de rechter legde de lat om bescherming te kunnen krijgen, wat ons betreft te hoog. Omdat de veiligheid van deze vrouwen op het spel staat, gaan we door, desnoods tot aan de Europese rechter, om opnieuw een principiële uitspraak af te dwingen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!

Teken nu de petitie

Meer informatie

Sadhia Rafi, programmamanager: ‘Uitspraken van het Europese Hof hebben grote gevolgen’

Juriste Sadhia Rafi is programmamanager van de Commissie Strategisch Procederen. Ze vertelt over het werk dat ze doet: ‘Strategisch procederen is een belangrijke aanvulling op de politieke lobby. De regelgeving komt uit Brussel, maar Nederland geeft hier een erg strenge uitleg aan. Om helderheid te krijgen, leggen we zaken met een principieel karakter voor aan Europese rechters.’

Bescherming van vluchtelingen

Een uitspraak van een Europese hof heeft volgens Rafi grote gevolgen. ‘Omdat wij zaken ondersteunen die het belang dienen van een hele groep vluchtelingen, zijn de gevolgen groot. Bovendien kan tegen een uitspraak van het Europese hof niet in beroep worden gegaan. Dat geeft dergelijke uitspraken veel gewicht en gezag. Het heeft bindende gevolgen voor de bescherming van vluchtelingen in heel Europa.’