Column, 15 september 2015

Artikel: 'Opvang in de regio: de feiten en de mythe'

Als 'oplossing' voor de humanitaire drama's op zee wordt regelmatig gewezen op het hermetisch afsluiten van de Europese grenzen. Vluchtelingen zouden (uitsluitend) in de regio van herkomst moeten worden opgevangen. Lees een achtergrondartikel over 'opvang in de regio'.

Wat moet er gebeuren?

Naast het feit dat het blokkeren van de Noord-Afrikaanse kust in praktijk betekent dat de rol van mensensmokkelaars alleen maar groter wordt: feit is dat het merendeel van de vluchtelingen al in de regio wordt opgevangen. Maar van echte bescherming, in de vorm van lokale integratie, is geen sprake. Het is voor die opvanglanden onmogelijk om al die die vluchtelingen een toekomst te bieden. Wat moet er gebeuren om van 'opvang'  naar ' bescherming'  te gaan. En welke oplossingen kan Europa verder bieden?

De feiten en de mythe

Myrthe Wijnkoop, oud-senior strategisch adviseur bij VluchtelingenWerk Nederland, en Christian Mommers, senior medewerker Politieke Zaken bij Amnesty International Nederland schreven 'Opvang in de regio: de feiten en de mythe' voor Socialisme & Democratie, een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting (jaargang 72, nummer 3, juni 2015). Je kunt het hier teruglezen.