Column, 11 maart 2021

Niet links of rechts, maar belangen van ons allemaal | Column Sander Schaap

Als belangenbehartiger bij VluchtelingenWerk volgt Sander Schaap de politiek en het vluchtelingenbeleid op de voet. 'Een beter functionerende overheid is dé manier om het asieldebat in rustiger vaarwater te brengen', stelt hij.
placeholder

Vermalen

Het spijkerharde rapport over de duizenden gedupeerden in het kinderopvangtoeslagschandaal zal nog lang nadreunen. Niet eerder kreeg een uitvoeringsorganisatie en de verantwoordelijke bewindslieden er zo van langs. Maar de uitvoeringsproblemen bij de overheid zijn niet beperkt tot de belastingdienst, verre van. Ook bij de IND zijn de problemen groot. De afgelopen jaren is de IND een speelbal geworden van verhit politiek debat en al dan niet bewust gecreëerde uitvoeringsproblemen. Ook door de IND worden mensen, onder druk van politiek en maatschappelijk sentiment, al jaren vermalen door het systeem. En die uitvoeringsproblemen zorgen op hun beurt voor olie op het vuur in een overspannen maatschappelijk en politiek debat over asiel.

Wanhopig wachtend

De IND kampt al sinds 2016 met enorm opgelopen wachttijden. Op het hoogtepunt van de malaise wachtten 10.000 mensen ruim twee jaar voordat hen zelfs maar werd gevraagd waarom ze eigenlijk naar Nederland waren gekomen. En nog steeds wachten duizenden asielzoekers wanhopig en zonder enig perspectief in azc’s, dromend en biddend dat ze eindelijk duidelijkheid krijgen over hun toekomst.

Woningnood

De gevolgen beperken zich niet alleen tot het grote individuele leed. Als gevolg van die groeiende groep wachtenden zitten de azc’s in Nederland overvol. Daarnaast moeten gemeenten vanwege de inhaalslag die gemaakt wordt dit jaar veel meer woonruimte voor vluchtelingen zoeken dan de afgelopen jaren het geval was. Dat stelt gemeentes voor nieuwe dilemma’s met stevige debatten in de gemeenteraad in het vooruitzicht. We kennen allemaal de discussies uit de periode 2015/2016 nog. Zeker in verkiezingstijd denken lokale bestuurders wel drie keer na voor ze hun nek uitsteken voor een nieuw azc of woonvoorzieningen voor statushouders.

Links en rechts overeen

Het is mijn stellige overtuiging dat een beter functionerende overheid de enige manier is om het oververhitte debat over asiel in rustiger vaarwater te krijgen. Uit de kieswijzer van VluchtelingenWerk blijkt dat er van links tot rechts brede overeenstemming is over het belang van een goede uitvoering van het asielbeleid. Over het op orde brengen van de IND. Het snel duidelijkheid bieden aan asielzoekers over hun toekomst: hier of in hun thuisland. En over een effectief uitzetbeleid als iemand geen bescherming nodig heeft.

Gedegen akkoord

Ik gun ons land daarom een nieuw en dodelijk saai regeerakkoord. Dat de luiken bij de IND open gooit en de achterstanden versneld wegwerkt. Dat werkt aan een IND die, door links en rechts, weer vertrouwd wordt op een humane en rechtvaardige uitkomst van de asielprocedure. Een die werkt aan kleinschalige opvang. Maar ook inzet op solidariteit binnen Europa en wederkerige afspraken met landen van herkomst over het terugnemen van afgewezen asielzoekers. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n regeerakkoord binnen handbereik ligt. Wel vraagt het om moedige politici die hun rituele stokpaardjes, die keer op keer tot hoogoplopende stormen in het maatschappelijk debat leiden, even laten voor wat ze zijn. In het belang van ons allemaal.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie