, 3 maart 2020

Europa: Stop het lijden, kijk niet langer weg en toon nú leiderschap in het vluchtelingendrama!

Een humanitaire ramp op de Griekse eilanden, vluchtelingen die klem zitten in niemandsland, vluchtelingenbootjes die beschoten worden en NGO’s die belaagd worden en hun werk niet meer kunnen doen: de EU moet per direct de focus op bescherming van mensen leggen en leiderschap tonen om verdere escalatie en menselijk lijden te voorkomen. Wij roepen op om per direct de volgende drie maatregelen te nemen en deze schendingen van het internationaal recht te stoppen:

1) Laat vluchtelingen niet in niemandsland, breng hen per direct in veiligheid

De mensen in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije kunnen geen kant op en stuiten op een gesloten grens waar ze tegengehouden worden door politie met traangas. Er zijn al doden te betreuren en onschuldige kinderen zijn slachtoffer. Het voornemen van Griekenland om asielverzoeken niet langer te behandelen en mensen zonder procedure terug te sturen is een schending van mensenrechten, waaronder het principe van non-refoulement. Er moet direct een oplossing worden gevonden voor deze mensen. Griekenland kan dit niet alleen. EU-lidstaten moeten Griekenland alle steun en benodigde middelen geven voor de opvang en asielprocedures. En aan Griekenland – al dan niet in een coalition of the willing – beloven om deze mensen evenredig te verdelen binnen de EU. Hiervoor moet een herplaatsingsmechanisme geactiveerd worden met een eerlijke verdeelsleutel.

2) Haal vluchtelingen van de eilanden en bied ze veilige opvang op het vaste land

Het bewuste beleid om mensen vast te houden op de eilanden heeft tot een humanitaire ramp geleid: smerige, overvolle kampen met lekkende tenten, kinderen die apathisch zijn en gestopt zijn met praten, tieners die zichzelf snijden, suïcidepogingen, uitbraken van besmettelijke ziektes en door eilandbewoners opgezette ‘burgerwachten’. De spanningen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat hulporganisaties zich terugtrekken omdat ze hun eigen veiligheid niet meer kunnen garanderen. Nederland moet nú in Europa een gecoördineerde actie bepleiten om vluchtelingen uit de kampen te halen en veilig op te vangen op het Griekse vaste land.

3) Geef gehoor aan de oproep om 2500 kwetsbare alleenstaande kinderen over te nemen van de Griekse eilanden

De Griekse autoriteiten hebben al in september 2019 aan de Europese lidstaten gevraagd om tenminste 2500 alleenstaande kinderen – de meest kwetsbaren – uit de overvolle kampen over te nemen. Frankrijk heeft aangegeven 400 kinderen over te nemen, ook Finland en Portugal hebben toezeggingen gedaan. Nederland moet dit voorbeeld per direct volgen en een deel van deze kinderen in urgente nood uit de kampen halen en hier een veilige plek bieden. Het kabinet gaf aan dit ‘geen oplossing’ te vinden. Maar voor deze kinderen is dit wel degelijk een oplossing.