Gemeenten & Professionals, 28 april 2015

19 april voorstelling 'Gedeeld verleden – Gezamenlijke toekomst'

Op 19 april vond in het Humanity House de voorstelling 'Gedeeld verleden – Gezamenlijke toekomst' plaats, georganiseerd en uitgevoerd door Iraanse vluchtelingen woonachtig in Den Haag. Het thema van deze middag waren de levensverhalen van deze vluchtelingen en hun bijdrage aan de stad.
placeholder

De middag werd gevuld met presentaties over deze levensverhalen en daarnaast was er veel ruimte voor muziek, dans en dialoog.

De opkomst was gigantisch. Er was slechts voor 120 bezoekers ruimte, dus helaas hebben we veel mensen moeten teleurstellen, omdat er geen plek meer was. Maar degenen die er waren, hebben kunnen genieten van een zeer ongekend bijzondere middag!

VluchtelingenWerk Zuidvleugel is partner van het oral history project Ongekend Bijzonder, waarbij veldwerkers - zelf ook vluchteling - vluchtelingen uit de vier grote steden interviewen over hun levensverhalen. Daarnaast werken ze met verschillende groepen vluchtelingen aan een groepspresentatie.

Meer weten over het project Ongekend Bijzonder? Neem een kijkje op de website www.ongekendbijzonder.nl of neem contact op met de projectcoordinator van VluchtelingenWerk Zuidvleugel: Angelique Nelen – anelen@vwzuidvleugel.nl

De volgende presentatie in Den Haag is van de Afghaanse groep en vindt plaats op 16 mei: ‘Vrouwen toen en nu’.