Gemeenten & Professionals, 12 maart 2019

2018 in cijfers

Op 7 december 2018 - Nationale Vrijwilligersdag - zetten wij 75 van onze vrijwilligers die toen al meer dan tien jaar voor ons actief waren, in het zonnetje. Onder hen was Leen den Boer, trouw vanaf het eerste uur, vanaf de oprichting van VluchtelingenWerk in 1979.
placeholder

Dankzij de bevlogen, hartverwarmende inspanning van Leen en alle andere 2480 vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland brachten we in ‘onze’ 66 gemeenten afgelopen jaar weer heel veel tot stand.
We hebben 4091 statushouders begeleid bij de huisvesting, 3881 statushouder boden we maatschappelijke begeleiding. Liefst 43.867 cliënten bezochten onze inloopspreekuren, we startten 526 nieuwe dossiers gezinshereniging. En we deden nog zoveel meer...
We hebben kortom statushouders opgevangen, de weg gewezen en op weg geholpen. In hun wijk, in de samenleving, op de werkvloer. Dat doen we als vrijwilligersorganisatie al 39 jaar. Met tomeloze inzet.

Klik hier voor ons Jaarverslag 2018