Gemeenten & Professionals, 17 december 2018

Arnhemse statushouders ondertekenen Participatieverklaring

Alle vluchtelingen in Nederland moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse samenleving.
placeholder

In meerdere workshops gaan vluchtelingen in gesprek over de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ook participatie, meedoen in de samenleving, komt aan de orde. Na dit traject met workshops was er een feestelijk ondertekeningsmoment in Arnhem.