Gemeenten & Professionals, 11 juli 2019

B&W op bezoek

Dinsdag 9 juli heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda een werkbezoek gebracht aan VluchtelingenWerk Gouda. Ze werden ook welkom geheten door vijf vluchtelingen die informeel persoonlijke gesprekjes met hen voerden.
placeholder

Een van de wethouders zei: ‘Je leest en hoort wel altijd de verhalen in de media, echter door het persoonlijke contact ontdek je dat er zoveel meer achter die verhalen zit.’ 
Door deze gesprekken kon het college zich een beeld vormen van het verloop van de eerste opvang en de integratie in het eerste jaar van vestiging van de statushouders.  Statushouders op hun beurt zien op deze manier hoe dicht je als inwoner van Nederland bij de politiek kunt staan.
Een van de vluchtelingen vertelde dat hij een moeilijke periode van wachten op de gezinshereniging achter zich heeft gelaten nu de rest van het gezin in Nederland is. Zolang zijn gezin in onzekerheid verkeerde, kon hij zich moeilijk concentreren op de Nederlandse taal.

Krachtige mensen

Astrid Verlinden, teamleider, heeft in een algemene presentatie gezegd: ‘Vluchtelingen zijn krachtige mensen die vaak moeilijke ervaringen hebben doorstaan. Het bieden van maatwerk en een persoonlijke benadering is de kern van ons werk’.  Na een kort filmpje over een Syrisch gezin in Nederland kwam als reactie van een wethouder: ‘hier word je stil van’.
VluchtelingenWerk heeft als missie vluchtelingen ‘van aankomst tot zelfredzaamheid’ te begeleiden. In dat kader is een presentatie gegeven over het landelijke project ‘Vluchtelingen Investeren in Participeren’ door projectleider Paula Schietekatte.