Gemeenten & Professionals, 6 november 2019

Dankbaar voor de warme ontvangst

“Ik ken de waarden en de spelregels van de Nederlandse samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit”. Dit zijn de woorden van de Participatieverklaring, die 24 statushouders uit Gouda, Waddinxveen en Krimperwaard op 1 november hebben ondertekend. Het is de verklaring waarmee zij duidelijk maken actief deel te willen nemen aan de Nederlandse samenleving. Dit is een belangrijk moment voor mensen die in Nederland zijn gekomen. VluchtelingenWerk organiseerde dan ook een feestelijke bijeenkomst als afsluiting van een uitgebreid traject met workshops over de Nederlandse samenleving.
placeholder

De Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering die asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten doen. In een aantal lessen krijgen zij uitleg over de Nederlandse staat, de rechten en plichten en de basis van ons rechtssysteem: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Met de verklaring tonen de nieuwe inwoners hun betrokkenheid bij Nederland.
Namens de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen feliciteerden de wethouders Rogier Tetteroo en Janette Hofman de nieuwkomers met deze mijlpaal en stelden hen vragen. Hofman was heel benieuwd wat de nieuwkomers van Nederland vinden. “De mensen hier zijn heel goed.” antwoordde de Syrische vluchteling die met zijn gezin in Waddinxveen woont. “We zijn allemaal gevlucht voor oorlog en daarom zijn we erg dankbaar voor de warme ontvangst in Nederland.” Wethouder Rogier Tetteroo vroeg wat hen is opgevallen aan Nederland. “Dat iedereen gelijk is en zichzelf mag zijn. Dat zijn wij niet gewend.” zei een jonge Syrische man.

Start van regionale samenwerking

De gemeenten Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen organiseren de Participatieverklaring voor het eerst gezamenlijk. Het is het begin van een toekomstige samenwerking in de inburgering van statushouders. De gemeenten willen de nieuwkomers een goede start geven door goede voorlichting te geven over de Nederlandse samenleving. Daarom zijn de workshops Participatieverklaring uitgebreid van de twee verplichte onderdelen over rechtstaat en democratie naar acht modules waarin zij ook les krijgen over de Nederlandse manier van wonen, de gewoonten en regels in het verkeer, het gezondheidssysteem en over de financiële systemen in Nederland. Een goed begin van een nieuw bestaan in Nederland!

Lees hier meer over ons 'ideale' participatieverklaringstraject.