Gemeenten & Professionals, 8 juni 2020

De Werkhelpdesk: maatwerk op weg naar werk

Vanaf 1 juni is de Werkhelpdesk, een pilot van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, actief. Via het e-mailadres stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.nl kunnen statushouders online hulp inschakelen bij al hun persoonlijke vragen op het gebied van (arbeids)participatie.
placeholder

De pilot is ontstaan door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. De groepstrainingen op het gebied van arbeidsparticipatie die binnen VIP-trajecten werden gegeven, kwamen stil te liggen, de coaching kon alleen nog digitaal plaatsvinden. ‘We zijn op zoek gegaan naar alternatieve manieren om statushouders in hun zoektocht naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan te kunnen helpen. Daarnaast willen we de inzet en ervaring van onze vrijwillige arbeidscoaches bij de doelgroep betrokken houden en optimaal benutten. Zo kreeg het idee van de Werkhelpdesk vorm’, aldus coördinator Tamara Breugem.
De pilot heeft als doel om in te gaan op individuele ondersteuningsvragen van statushouders op het gebied van het oriënteren en stappen zetten bij het vinden van werk. De Werkhelpdesk is bedoeld als aanvulling op hetgeen er door gemeenten wordt aangeboden en moet de postie van statushouders met maatwerk verbeteren.

Passende vacatures

De digitale Werkhelpdesk wordt gemonitord door de coördinator. Zij beoordeelt de binnengekomen hulpvragen: kunnen we hierbij helpen, hoe kunnen we helpen, en welke arbeidscoach heeft het meest ervaring op dit vlak? Die vrijwillige arbeidscoach gaat vervolgens met de vraag aan de slag. Statushouders in de hele regio kunnen op het mailadres stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.nl terecht met vragen over de oriëntatie. Welk werk past bij mij? Welk opleidingsniveau of welke werkervaring is nodig voor een bepaald beroep? Welke opleiding kan ik doen, waar kan ik vrijwilligerswerk vinden, hoe vind ik werk?
De Werkhelpdesk is er ook voor vragen over de voorbereiding (waar vind ik passende vacatures?) en arbeidscoaches helpen bij het maken van een goede cv, een sterk LinkedIn-profiel of een videopresentatie. Onze medewerkers helpen bij het schrijven van sollicitatiebrieven en met de voorbereiding op een mogelijk sollicitatiegesprek. Ze kijken mee als daar mogelijk een arbeidsovereenkomst uit voortvloeit.
Tot slot willen we ook graag ondersteunen op het op het gebied van het ‘arbeidsfit maken’, de kans op een baan voor statushouders te vergroten. Soms is het daarvoor van belang de computervaardigheden te vergroten. Of denk hierbij aan ondersteuning bij het theorie rijexamen, of hulp bij het behalen van een VCA - of HACCP-diploma.

Pitch op LinkedIn

Om de kans op werk voor statushouders te vergroten zetten we natuurlijk ook ons eigen (digitale) netwerk in. De afgelopen weken hebben we op LinkedIn video’s geplaatst waarin statushouders zich presenteren. Zo hebben we honderden mensen bereikt en flink wat tips binnengekregen. Er volgen kennismakingsgesprekken bij mogelijke werkgevers, mensen worden aan elkaar gelinkt. Het mooiste resultaat is dat er, in reactie op een pitch van statushouder Ashraf in Den Haag, op LinkedIn gedeeld door zijn arbeidscoach, een aanbod gekomen is om gratis een VCA-cursus te volgen. ‘Ashraf heeft zich al gestort op het theorieboek. In augustus gaat hij op training, daarna volgt het examen’, aldus Tamara Breugem.

Toenemende arbeidsparticipatie

VluchtelingenWerk vindt het belangrijk om ondersteuning te bieden bij stappen die gezet worden richting arbeidsparticipatie. Vorige week meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau goed nieuws over toenemende arbeidsparticipatie van Syrische statushouders. Die steeg van 11 procent in 2017 naar 34 procent in 2019. Maar er valt nog veel te winnen. Het zijn nu vooral de jonge Syrische mannen die aan de slag zijn gegaan, maar hoe zit het met Syrische vrouwen en statushouders uit andere landen? En ook bij de duurzaamheid van het werk dat gevonden wordt, kunnen vraagtekens gezet worden. Ook dan is het, zeker in deze tijd, fijn als er een plek is waar je vragen kunt stellen over je 0-uren contract of wat je moet doen als je tijdelijke contract stopt.

Integraal aanbod

Een voordeel van dit online-aanbod is dat we in onze steun niet beperkt zijn tot de gemeenten waar we een vestiging hebben. Ook kunnen de arbeidscoaches van heel de regio ingezet worden, fysieke nabijheid is geen vereiste. We kunnen een match maken tussen de vraag van de cliënt en de kennis en expertise van de arbeidscoach.
Deze manier van werken past volgens ons goed bij de nieuwe Wet Inburgering. Niet het aanbod is leidend, maar de behoefte van de statushouder die als initiatiefnemer zelf aangeeft wat hij/zij nodig heeft. Dit maatwerk past in een integraal aanbod en speelt in op onze ervaring dat de hulpvraag bij het zoeken naar werk bij de ene inburgeraar al snel na huisvesting in de gemeente speelt, terwijl een ander pas ‘arbeidsfit’ is als de inburgeringslessen zijn afgerond.

Als organisatie willen we, in de aanloop naar de nieuwe wet, graag van deze pilot leren. Lukt het om op deze manier statushouders op een goede manier te ondersteunen? Weten ze ons te vinden en durven ze op deze manier contact op te nemen? Welke vragen spelen er vooral en welke extra ondersteuning zouden we daar in kunnen bieden? En hoe ervaren vrijwilligers het om op deze manier ingezet te worden?
De beschikbare, ervaren arbeidscoaches, die allen betrokken zijn geweest bij onze VIP- of GRIP-trajecten, zijn er klaar voor, stelt coördinator Tamara Breugem van de Werkhelpdesk. ‘De eerste vragen zijn al binnengekomen en gematcht. We hopen natuurlijk dat de komende weken het aantal vragen explosief zal toenemen!’

De pilot Werkhelpdesk van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland wordt georganiseerd vanuit het VIP-project en financieel mede mogelijk gemaakt door AMIF en de Rabobank Foundation. De pilot duurt tot september en wordt geëvalueerd. Meer weten? Mail Tamara Breugem: stapnaarwerk@vluchtelingenwerk.nl