Gemeenten & Professionals, 12 april 2019

Directeur van der Werff vertelt waarom hij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet

Jan van der Werff werkt al 31 jaar bij VluchtelingenWerk. Hij begon ooit als vrijwilliger in Arnhem en is nu directeur bij VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON). De ideale gesprekspartner om mee terug te blikken en vooruit te kijken.
placeholder

Al zolang bij VWON, waarom?

“Het is een dynamisch veld waar we in zitten en daarom verveelt het nog steeds niet. Daarnaast vind ik VWON een prachtige organisatie om voor te werken, met zoveel bewogen en betrokken mensen. Maar mijn diepste drijfveer zit hem in rechtvaardigheid, dat we ervoor gaan dat iedereen recht op bescherming heeft.”

Waar ben je blij mee bij VWON?

“Ik ben allereerst ontzettend blij met onze 3658 vrijwilligers, stagiaires en betaalde medewerkers. Ze zijn onmisbaar. Ook ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat we krijgen van de samenleving, bijvoorbeeld van de gemeentes waar we in werken.
Intern hebben we een tijd geleden een nieuwe koers ingezet om integraler te werken. Daarbij staat de vraag van de cliënt centraal en niet de logica van het bedrijfsproces. Gelukkig zien we dat nu echt vorm krijgen.
Iets anders waar ik trots op ben is de klankbordgroep. We zoeken naar manieren om vluchtelingen direct te betrekken bij ons werk en deze groep vluchtelingen geeft ons regelmatig gevraagd en ongevraagd advies.”

Wat is lastig?

“Toen in 2015 en 2016 relatief veel Syrische en Eritrese vluchtelingen naar ons land kwamen, zijn we hard gegroeid, zowel in betaalde medewerkers als vrijwilligers. Daarna volgde een periode van krimp omdat de vluchtelingenaantallen afnamen. Ook al heb ik eerder momenten van krimp meegemaakt bij VWON, het blijft toch moeilijk om afscheid te moeten nemen van goede en capabele mensen. Ook voor 2019 en 2020 voorzien we een verdere krimp die ons terug zal brengen naar het niveau van 2014. Als dat proces met zorg en aandacht wordt geleid, is VWON in 2021 nog steeds een vitale organisatie die in staat is goede dienstverlening te bieden aan asielzoekers en vluchtelingen in de regio. Dat is onze uitdaging.”

Wat valt je op, als je terugblikt op de voorgaande jaren?

“In 2019 bestaat VluchtelingenWerk 40 jaar. Een dubbel gevoel wel. Het is absoluut het vieren waard dat er al 40 jaar zoveel mensen zijn in Nederland die zich belangeloos willen inzetten voor hun gevluchte medemens. Maar het is ook wel triest dat er op sommige punten zo weinig verandert. Toen ik net begon bij VluchtelingenWerk werden veel Tamils naar Sri Lanka teruggestuurd, terwijl wij vonden dat ze daar niet veilig waren. Dezelfde discussie zie je nu weer rondom Afghanistan. Het recht op bescherming blijft onder druk staan.”

Wat zie je voor ontwikkelingen, als je naar de toekomst kijkt?

“Politieke ontwikkelingen in Nederland en Europa hebben grote invloed op ons werk. We zien dat Europa steeds meer zijn grenzen sluit en naar manieren zoekt om meer controle uit te oefenen op de aantallen én op het type vluchteling dat naar Europa komt. Er zijn uiteenlopende scenario’s te schetsen en we zullen als organisatie wendbaar moeten zijn om vluchtelingen in elke nieuwe situatie goede begeleiding te bieden. Daarnaast blijven we als vereniging altijd lobbyen voor een rechtvaardig en humaan opvangbeleid, in en buiten Europa.

Maar met de ervaring van de afgelopen 31 jaar ben ik vol vertrouwen dat er in Nederland altijd betrokken mensen zullen zijn die anderen willen helpen een nieuw leven op te bouwen.”