Gemeenten & Professionals, 12 februari 2020

Enthousiast team begeleidt statushouders van Aankomst tot Zelfredzaamheid

Teamleider Marieke Apperloo van VluchtelingenWerk Waddinxveen werkt met dit team vrijwilligers.
placeholder

‘Ik koos in april 2019 voor deze baan omdat de functie heel goed past bij mijn eerdere werkervaring in de jeugdzorg in Nederland en als manager en trainer in drie Afrikaanse landen, Oeganda, Malawi en Ethiopië.’ Marieke geeft leiding aan een team vrijwilligers dat statushouders ondersteunt om een zo goed mogelijke start te maken in Waddinxveen. ’Het helpen van statushouders én het begeleiden van een betrokken en enthousiast team vrijwilligers trekken mij enorm aan in deze functie.’

Samenwerken

Het team bestaat uit negen vrijwilligers waaronder vier maatschappelijk begeleiders, twee juridisch begeleiders, twee tolken en een administratief medewerker. ‘We willen ons in 2020 blijven inzetten voor de statushouders in Waddinxveen en goed samenwerken met de andere partijen in Waddinxveen waar de statushouders bij terecht kunnen. Ook willen we ons voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet die in januari 2021 in gaat. Voor het bereiken van beide doelen hebben we regelmatig afspraken met partners in de gemeente en laten we goed zien we doen, bijvoorbeeld op de vrijwilligersmarkt en op Wereldvluchtelingendag op 20 juni.’

Hoe vaak komt een statushouder op jullie kantoor?

‘Statushouders die nieuw zijn in de gemeente worden door ons 1 jaar begeleid. We helpen vanaf aankomst en begeleiden naar zelfredzaamheid. Dus in het begin echt met het tekenen van het huurcontract en aanvragen van elektriciteit. In het begin ziet een maatschappelijk begeleider een statushouder ongeveer één keer per week en gedurende het jaar bouwt de begeleider dat af naar eens per twee à drie weken.’

Waarvoor kan een statushouder afspraak maken?

‘Onze maatschappelijk begeleiders helpen statushouders in het begin bij het verwerken van hun post, en daarnaast vooral bij het integreren in de maatschappij. Dus bijvoorbeeld bij het zoeken naar scholen voor hun kinderen of bij het lid worden van een sportclub en kennismaken met de buren. Onze vrijwilligers kennen de statushouders goed. Zij hebben veel geduld en tijd om gesprekken met hen te voeren, ook als de statushouder nog onvoldoende Nederlands spreekt. Daarnaast zijn we heel blij met onze twee tolken die voor de maatschappelijk begeleiders vertalen tijdens de gesprekken.’

Ervaring inzetten

‘In 2019 heeft een mevrouw ons benaderd omdat zij graag ons team als vertaler zou willen versterken. Zij is 23 jaar geleden gevlucht uit Irak en in Waddinxveen komen wonen. Een van de vrijwilligers die toen bij VluchtelingenWerk Waddinxveen werkte, is nu nog steeds maatschappelijk begeleider bij ons. Zo is de cirkel rond; we zijn heel blij met haar ervaring en we zijn trots op haar dat zij zich nu kan inzetten voor andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij.’

Welke wens heb je als Teamleider voor je team in 2020?

‘Ik wens dat we met elkaar ons kunnen blijven inzetten voor de statushouders die onze hulp hard nodig hebben. Ik wens voor hen dat zij zich welkom voelen in Waddinxveen en zich snel thuis zullen voelen.’

:

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie