Gemeenten & Professionals, 23 september 2019

Even jezelf zijn in het stressvolle bestaan van het azc

Het is lachen gieren, brullen. Rennen, ravotten, klieren. Maar er wordt ook geconcentreerd geknutseld en serieus gepraat. Op deze plek in het azc – tijdens het project Time4You van VluchtelingenWerk - kunnen kinderen even kinderen zijn. Ver weg van de spanning, de rare woonomgeving, het stressvolle bestaan van het azc.
placeholder

Manon Engbers is vrijwilliger van VluchtelingenWerk Katwijk en begeleidt kinderen in het azc tijdens Time4You. Op de vraag wat haar werk zo mooi maakt, antwoordt ze kort: ‘De kinderen’. Die kunnen hier zichzelf zijn.
Time4You richt zich op de empowerment van kinderen in de centrale opvang. Tijdens Time4You wordt er een veilige omgeving gecreëerd waarin kinderen, als zij daarvoor kiezen, hun verhaal kunnen doen. Dat kan gaan over leuke dingen die hen bezighouden, maar ook om vragen of zelfs problemen waarmee ze rondlopen.

Juridische begeleiders

VluchtelingenWerk Katwijk is op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen bij het project Time4You. De organisatie heeft echter ook plek voor nieuwe juridische begeleiders. Die geven cliënten in het azc voorlichting over en ondersteuning bij de asielprocedure en andere juridische zaken. Juridische begeleiders monitoren de voortgang van procedures, bewaken kritische termijnen en onderhouden contacten met onder meer de advocaat, IND en COA.

Stress: dat hoort helaas bij de dagelijkse gang van zaken in een azc. Kinderen voelen dat ook. Veel van de kinderen (van 8 tot 12 jaar) die deelnemen aan Time4You wonen hun hele leven al in een azc. Sommigen verhuisden in een paar jaar tijd al veertien keer. Van azc naar azc. Het zijn gewone kinderen, in een ongewoon leven. Ze groeien op in een ongezonde situatie, vol spanning. Zonder al te veel plek zichzelf te zijn, even alleen te zijn. Kind te zijn.

Mooie gesprekjes

Maar de veilige, ontspannen sfeer tijdens de knutseluurtjes bij Time4You nodigt soms ook uit tot mooie gesprekjes, vertelt Manon. ‘We proberen tijdens de activiteiten vertrouwen op te bouwen en echt contact te krijgen om zo te horen wat kinderen bezighoudt. Hebben ze vragen over procedures? Hoe reageren ze op het feit dat ze misschien weer moeten verhuizen? Is er ruzie thuis of gaan hun ouders gebukt onder de stress van het eindeloos wachten? Wat speelt er op het moment, welke signalen zijn er en wie kan er eventueel helpen?’

Wie komt er helpen?

De gezellige maar ook waardevolle ‘knutseluurtjes’ van Time4You draaien op vrijwilligers. Manon en haar collega’s zijn op zoek naar versterking. Wie komt er helpen? Bij Time4You of als juridisch begeleider?

Zie hier de vacatures.