Gemeenten & Professionals, 17 februari 2014

Failissement Agens geen gevolgen voor inburgeringsaanbod VWON

Over Agens is eind januari 2014 het faillissement uitgesproken. Inmiddels is er een doorstart. Dit alles heeft echter heen enkel gevolg (gehad) voor het inburgeringsaanbod van VWON.

Sinds april 2013 biedt VWON inburgeringstrajcten aan. We doen dat binnen het kwaliteitskader dat landelijk door VluchtelingenWerk is vastgesteld. Dat betekent onder meer dat we de combinatie aanbieden van individuele taalcoaching met minimaal 8 uur klassikale les, verzorgd door een gecertificeerde NT2-docent, ondersteund door klassenassistenten.
Voor de uitvoering is een projectorganisatie opgezet, de verantwoordelijkheid daarvoor en bemensing daarvan gebeurt door medewerkers van VWON. Alleen voor de inzet van NT2-docenten hebben we samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met twee taalaanbieders: Agens en Quality Communications. Zij hebben de afgelopen periode bewezen mee te kunnen bewegen in de snelle groei van het aantal lesgroepen binnen VWON: zij bleken in staat volgens afspraak de NT2-docenten op onze afroep beschikbaar te hebben. De samenwerking met hen ging overwegend bijzonder goed.
Na het faillissement van Agens konden de 8 taaldocenten van Agens die inmiddels op VWON-inburgeringsgroepen actief waren gewoon doorwerken (er is één groep één dagdeel niet doorgegaan) en hadden we een noodscenario achter de hand mocht de curator daar geen toestemming meer voor geven (de docenten zijn immers in dienst bij Agens en worden door ons alleen ingehuurd).
Inmiddels is met behulp van een investeringsfonds van de Rabobank bij Agens een doorstart gemaakt waarin ongeveer de helft van de oorspronkelijke 130 personeelsleden zijn meegenomen en volgens huidige informatie blijft Agens als bedrijfseenheid bestaan. De NT2 docenten kunnen gewoon door op basis van de eerder gemaakte afspraken.
Naast de spanning en onzekerheid voor de Agens-docenten over het voortbestaan van hun eigen werkgever afgelopen dagen, heeft het faillissement dus geen gevolgen gehad voor de voortgang van onze inburgeringstrajecten. En dat zal ook niet gebeuren omdat er, naast inkoop van diensten (NT2-docenten) geen financiële verbinding bestaat tussen Agens en VWON.