Gemeenten & Professionals, 20 juni 2013

Fusie VluchtelingenWerk Gelderland en Overijssel

Op 18 maart jl. hebben Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Gelderland en bestuur van VluchtelingenWerk Overijssel het besluit tot fusie ondertekend tot VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Met deze fusie willen beide stichtingen de efficiency in de bedrijfsvoering van de fusiepartners optimaliseren en de innovatieve kracht verbeteren. Hierdoor kan de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van VluchtelingenWerk en de begeleiding van vluchtelingen, nieuwkomers en oudkomers in de werkgebieden van de fusiepartners worden behouden of verbeterd.

De besturen van beide stichtingen zijn overtuigd van het belang van opschaling binnen VluchtelingenWerk, ten behoeve van behoud van vitaliteit en daarmee kwaliteit van dienstverlening. De organisatie zal voldoende omvang moeten hebben om goed werkgeverschap en goede dienstverlening te kunnen waarborgen.
De voorbereiding van dit fusievoorstel is een zeer zorgvuldig traject geweest. Zo is er een Due-Dilligence-onderzoek uitgevoerd door de accountants van beide partijen, onder begeleiding en coördinatie van de verenigingscontroller van VluchtelingenWerk Nederland. De begroting van 2013 is dan ook zonder problemen vastgesteld. De fusie zal plaatsvinden zonder gedwongen ontslagen.