Gemeenten & Professionals, 1 april 2020

Gezinshereniging aangepast

De Corona-maatregelen hebben op allerlei manieren invloed op gezinshereniging.
placeholder

In dit artikel sommen we de belangrijkste wijzigingen op. Voor uitgebreide onderbouwing en uitleg kunnen medewerkers van VluchtelingenWerk terecht op Intranet en bij de Helpdesk.

Vertraging

Normaal gesproken gelden allerlei termijnen voor gezinshereniging (bijvoorbeeld nareistermijn, termijn voor nader onderzoek). De IND heeft laten weten dat de coronamaatregelen vertragend kunnen werken en staat open voor overleg hierover.

Ambassades

Afspraken op ambassades zijn op dit moment niet mogelijk. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl wordt de actuele situatie en Q&A’s over de ambassades en de dienstverlening bijgehouden.

Reizen

De buitengrenzen van de EU zijn dicht voor personen die geen dringende reden hebben voor hun verzoek. Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat gezinsleden die al in het bezit zijn van een MVV niet onder de “travel ban” vallen en Nederland nog kunnen inreizen. Punten van aandacht daarbij zijn:

  • Ga na of de gezinsleden ook wel het land van herkomst of verblijf uit kunnen reizen. Sommige landen zijn helemaal dicht. Dit kan per land nagegaan worden via deze site.
  • Het is aan te raden om – voor zo ver mogelijk – direct naar Nederland te reizen, liefst zonder overstap in een derde land en niet via een ander Schengenland. Ontwikkelingen binnen landen kunnen snel gaan, dus dit om te voorkomen dat gezinsleden ergens vast komen te zitten.
Afhaaltermijn MVV wordt standaard verlengd naar 6 maanden

De IND zal nu in alle nareiszaken waarin positief wordt beslist de afhaaltermijn verlengen naar zes maanden, aangezien het voor de gezinsleden op dit moment niet mogelijk is om een afspraak te krijgen op de Nederlandse ambassade voor afgifte van de mvv.

Ondersteuning door IOM

IOM schort de dienstverlening op vanwege het Corona virus. Voor meer informatie over de assistentie van IOM bij gezinshereniging zie de site van IOM.

Nogmaals: op Intranet en bij de Helpdesk (helpdesk@vluchtelingenwerk.nl) kun je terecht voor specifieke vragen en de uitgebreide informatie.