Gemeenten & Professionals, 4 april 2019

‘Het is hoogconjunctuur. Hopelijk gaan vluchtelingen in de Bevelanden dat ook merken’

Tientallen bedrijven van Ondernemers Contact Goes (OCG) maakten woensdag tijdens een ‘inspiratiebijeenkomst’ kennis met VluchtelingenWerk en oriënteerden zich op de mogelijkheden vluchtelingen een stageplek of baan te bieden. Ze werden daarbij aangemoedigd door burgemeester Margo Mulder. ‘Er zijn zulke mooie voorbeelden van zeer gemotiveerde vluchtelingen die het hier geweldig doen. Zoek elkaar op. Geef hen de kans’, zo opende Mulder de bijeenkomst.
placeholder

VluchtelingenWerk de Bevelanden is nu vier jaar actief op het gebied van arbeidsparticipatie, het voorbereiden van vluchtelingen op een stageplek. Of liever nog: een baan. In de afgelopen jaren begeleidden de arbeidscoaches van de vrijwilligersorganisatie ruim honderd vluchtelingen naar een stageplek. Daarnaast leidde VluchtelingenWerk 36 ‘nieuwe Zeeuwen’ naar een baan.
Dat zijn mooie cijfers, maar er blijft werk aan de winkel, beseffen OCG, VluchtelingenWerk, én de burgemeester. ‘Het is hoogconjunctuur en het zou goed zijn als de vluchtelingen in de Bevelanden dat ook gaan merken’, aldus Margo Mulder (links op de foto), tijdens de inspiratiebijeenkomst, gehouden bij TMC Wonen aan de Marconistraat.
TMC was niet zomaar gastheer, het Zeeuws Familiebedrijf van 2018 heeft drie vluchtelingen in dienst. ‘Goede ambachtslieden zijn hier in Nederland schaars. Via VluchtelingenWerk hoorden we over twee ervaren Syrische stoffeerders. Die hebben hier stage gelopen en hun aanstelling verdiend’, vertelt gastheer Johan Witte. De goede ervaringen met de nieuwe werknemers en samenwerking met VluchtelingenWerk leidden ertoe dat Witte nu ook een Eritrese chauffeur een kans biedt.

Lesboeken

In de woonwinkel deelden werkgevers die al vluchtelingen in dienst hebben hun ervaringen en vertelden hun nieuwe werknemers hun verhaal. Natuurlijk zijn er aanpassingsproblemen en is taal in het begin soms nog wat lastig, toch wordt dat nergens als echt grote belemmering gezien. Sterker nog: soms verbindt het. ‘Mijn mensen reageerden best heel negatief toen ik vertelde dat ze een Eritrese collega  zouden krijgen. Maar de integratie op de werkvloer ging vervolgens hartstikke voorspoedig’, vertelt Henk Luteijn van autopoetsbedrijf Protech. ‘Mansoor zat in pauzes soms met zijn lesboeken van de inburgering aan tafel. Hij had de woorden die hij niet begreep onderstreept. De collega die in eerste instantie het negatiefst was geweest, hielp hem toen het meest.’

Mensenwerk

Hoogleraar mensenrechten Barbara Oomen van de University College Roosevelt in Middelburg was gisteren ook te gast bij de Goese ondernemers. Zij doet momenteel Europees onderzoek naar de integratie van vluchtelingen. Wat werkt wel, wat niet? Waarom gaat het op sommige plekken goed, maar elders verkeerd? ‘Er zijn enorme verschillen. Dat baart me echt zorgen’, zei ze.
Oomen stond naast de Syrische Nisreen Almhethawi die nog niet zo lang geleden een hoge functie had op de Universiteit van Damascus. Ze loopt nu stage in Middelburg, als persoonlijk assistent van Oomen die daarmee een goed voorbeeld geeft. ‘Natuurlijk was het in het begin even zoeken. In mijn werk draait alles om taal. Maar ik hoop dat deze stage voor Nisreen een mooi opstapje naar een prachtige toekomst is’, sprak Oomen.  ‘Dit is voor mij veel meer dan werk. De professor geeft mij de kans om mijn zelfvertrouwen terug te krijgen’, zei de Syrische.

Soms gaat integratie, participatie, kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt in het ene dorp goed, maar een paar kilometer verderop niet, zo schetste Oomen. En het verschil? ‘Werkgevers zoals jullie, arbeidscoaches van VluchtelingenWerk, een burgemeester of wethouder die zich inspant… Het verschil wordt gemaakt door mensen.’