Gemeenten & Professionals, 4 maart 2021

Inburgeraars krijgen lopend les (en verse violen als toetje)

Stilstand is achteruitgang. En dus moesten ze in beweging komen. Letterlijk en figuurlijk. De lockdown van onze leslocaties laat zich voelen. Veel inburgeraars vinden het moeilijk thuis alleen de taal te oefenen. Zo gaat niet alleen tijd, maar ook een deel van de woordenschat verloren.
placeholder

Maar daar leggen docent Jeanet Zwinkels en de taalvrijwilligers van leslocatie Westland zich niet zomaar bij neer. Ze nodigden inburgeraars uit voor een wandeling door de gemeente. Netjes volgens de regels, in groepjes van twee.
De paden op, de lanen in. Met oog voor de mooie omgeving. Maar niet in stilte. Nee, juist niet. De taal moest geoefend worden. Taalcoaches en klassenassistenten behandelden onderweg lesstof van het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij, met opdrachtkaartjes die ze meegenomen hadden. Dat was goed voor woordenschat, zinsbouw en spelling. Goed voor de conditie en tegen het binnen zitten. En het is goed om hun gemeente, hun leefomgeving – de wereld rond de kassen – wat beter te leren kennen. ‘Het doel was vandaag ontmoeting, verbinding en ontspannen leren. En dat alles is super geslaagd’, aldus Jeanet.
Ze fleurden op, de cursisten. Dankzij de zuurstof, de ontmoeting, de gezelligheid. En dankzij het cadeau dat de docent hen aan het einde van de wandeling mee naar huis gaf. Verse violen, in een van de kassen onderweg gekocht.