Gemeenten & Professionals, 10 februari 2022

KIS brengt Magazine ‘Gezien!’ uit: samenwerken aan succesvolle integratie

Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf, creativiteit, en zeker ook samenwerking nodig. Er zijn door Nederland heen veel mensen en instanties die dit omarmen. Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’.
placeholder

Het magazine heeft als titel ‘Gezien!’, want je bent pas onderdeel van de samenleving als je gezien wordt. Wanneer gezien wordt wat je hebt te bieden, én wat je nodig hebt. Wanneer je wordt gezien door de mensen om je heen.

In dit magazine ligt de focus op wat gemeenten en partners naast en na de inburgering kunnen doen om in te spelen op de vragen en behoeften van diverse groepen nieuwkomers.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo spraken zij Staatssecretaris Maarten van Ooijen, die in zijn toenmalige rol als Utrechtse wethouder pleitte voor een ander verhaal rond nieuwkomers dat uitgaat van mogelijkheden. Een nieuwe werkwijze waar VluchtelingenWerk betrokken bij is.  Ze spraken Krysytna Meijer, die de stille maar hardwerkende groep Poolse arbeidsmigranten in Helmond ondersteunt. Ook aan het woord is Jahwad Alzawahra, die vol in zijn toekomst in Nederland dook, en daar nu de vruchten van plukt.

Ook lees je over hoe het Steunpunt inburgering Vlaardingen nieuwkomers op weg helpt. Ook VluchtelingenWerk is hier nauw bij betrokken. Teamleider Mirjam van Vliet vertelt hierover.

En er staat een artikel in over het jongerenproject Wake Up Your Mind! waar jonge Nederlanders en jonge statushouders in teamverband samen diverse activiteiten doen, die ze zelf hebben uitgedacht.

Allemaal verhalen en projecten die inspireren en uitdagen tot leren. Lees hier het magazine Gezien! >>

In Utrecht willen we met het inburgeringsbeleid eraan bijdragen dat nieuwkomers echt onderdeel zijn van de samenleving.

Ariëtte Reijersen van Buuren