Gemeenten & Professionals, 12 februari 2020

Klein team staat klaar voor nieuwkomers

Bas de Visser is eind juni 2019 begonnen als Teamleider bij het team van VluchtelingenWerk Zoeterwoude.
placeholder

‘Ik zocht een leuke baan voor zestien uur per week en vond de vacature van Teamleider Vluchtelingenwerk.  Ik heb vorig jaar een tweede studie afgerond en combineer de baan met het opzetten van een praktijk voor Lichaamsgerichte psychotherapie. In het verleden werkte ik bij de IND [immigratie- en naturalisatiedienst (redactie)] en had ik te maken met vluchtelingen. Bij een andere baan had ik te maken met slachtoffers van mensenhandel. Om die reden ben ik bekend met Vreemdelingenrecht. Eerder heb ik verschillende strategische beleidsfuncties gehad en ben ik verantwoordelijk geweest voor fondsenwerving, communicatie, lobby en strategie. Ik wilde vijf jaar geleden wat anders en daarom ben ik weer gaan studeren.‘

Vrijwilligers staan klaar

‘Het team Zoeterwoude bestaat uit drie vrijwilligers en een stagiaire. Zij zijn de maatschappelijk begeleiders. We verwachten in 2020 zes nieuwkomers te vestigen in Zoeterwoude. We gaan hen een jaar begeleiden en helpen met het opstarten van hun nieuwe leven in de gemeente. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zoeterwoude staan klaar om de nieuwe inwoners te ontvangen. Dit doen zij al jaren met plezier en professioneel. Hierbij gaan we altijd uit van iemands kunnen.‘

Samenwerking

‘Voor een goede begeleiding werkt VluchtelingenWerk samen met verschillende afdelingen binnen de gemeente, de woningbouwvereniging, de inburgering van JAS, zwembaden, Voedselbank Leiden, sportverenigingen en tal van andere instanties. De samenwerking is goed. We weten elkaar te vinden.’

Hoe vaak komt een nieuwkomer op jullie kantoor?


Dat wisselt. De eerste paar maanden gaat een maatschappelijk begeleider vaak op huisbezoek en spreekt ook buiten het spreekuur af met de statushouder. Als mensen na een tijdje wat meer gewend zijn dan zijn ze welkom op ons spreekuur. Vaak komen nieuwkomers het eerste jaar iedere twee weken wel even langs tijdens dit spreekuur. ‘

Waarvoor kan een nieuwkomer afspraak maken?

‘Een afspraak is niet per se nodig. Iedereen is welkom op het spreekuur. De maatschappelijk begeleider helpt mensen bij post die ze krijgen zoals brieven van de Energieleverancier of van de gemeente. Vaak belt de begeleider naar de instantie voor extra informatie of om te vragen wat de reden van de brief is. Als de statushouder nog geen Nederlands spreekt, dan is een gesprek voeren met diegene lastig. Ieder van ons probeert duidelijk en simpel Nederlands te spreken. Geen moeilijke woorden en korte zinnen. Soms kan het gesprek in het Engels of maakt de begeleider gebruik van een vertaler. Een vertaler is echter niet altijd voorhanden op kantoor of per telefoon en blijft het handen en voeten werk elkaar te begrijpen.’

Spreekuur in het gemeentehuis

‘We zijn als team trots dat we in 2019 succesvol zes mensen welkom hebben geheten in Zoeterwoude. Het ging om drie verschillende families met alle drie een andere achtergrond. Ook begeleidden we mensen die in 2018 in Zoeterwoude zijn komen wonen. Wat zeker ook een succes is, is dat we sinds juli 2019 spreekuur houden op het gemeentehuis in een van de spreekkamers. VluchtelingenWerk Zoeterwoude heeft geen eigen locatie in de gemeente, daarvoor zijn we te klein. Door onze aanwezigheid op het gemeentehuis zijn de lijntjes met de verschillende afdelingen binnen de gemeente kort en verloopt de samenwerking soepel.‘

Welke wens heb je als Teamleider voor je team in 2020?

‘Ik zou het leuk vinden om nog een of twee vrijwilligers uit Zoeterwoude te verwelkomen in het team. Mensen die zelf in de gemeente wonen hebben kennis van het reilen en zijlen binnen het dorp. Zoeterwouders kennen de sportverenigingen en de scholen uit eigen ervaring. Deze kennis heeft meerwaarde bij de begeleiding van statushouders.‘

:

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie