Gemeenten & Professionals, 17 februari 2020

Klein team stelt nieuwe doelen

Hoe maakt Teamleider Herald Zwartkruis samen met zijn vrijwilligersteam statushouders ook in 2020 wegwijs in Vijfheerenlanden?
placeholder

Teamleider Herald Zwartkruis werkt sinds een klein jaar op het kantoor van Vluchtelingenwerk in Leerdam. ‘Ik heb bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven met Stadsvernieuwing als specialisatie gestudeerd. In 2018 begon ik als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Zwijndrecht omdat ik ruimte in mijn agenda had en nieuwsgierig was. Vervolgens solliciteerde ik op de vacature Teamleider in Vijfheerenlanden want ik vond de functie geschikt voor mij.’

Kerndorpen

‘Op deze locatie ben ik de enige betaalde beroepskracht en mijn team bestaat in heel Vijfheerlanden uit circa 25 vrijwilligers en daarnaast zijn er ook taalmaatjes. Maatschappelijk begeleiders begeleiden elk voor vijftien maanden een statushouder, die in een van de diverse kerndorpen van onze gemeente woont.’

Urgente onderwerpen

‘Een nieuwkomer uit Leerdam komt elke week naar ons kantoor in Leerdam. In overleg met hun begeleider bepalen zij de agenda. Zij starten met onderwerpen die urgent zijn. Indien een statushouder onvoldoende Nederlands spreekt, dan verloopt het gesprek in het Engels of vertaalt een kennis van de nieuwkomer. Statushouders die in de kerndorpen wonen komen vanwege de afstand niet naar ons kantoor.’

Blije statushouders

‘Ik had in april onvoldoende vrijwilligers bij het starten van mijn baan als Teamleider. Om die reden ben ik trots op het hele team om eind 2019 het huisvesten en het begeleiden van statushouders volgens de doelstelling van de gemeente te hebben gerealiseerd. Een nieuw klein team van vrijwilligers en stagiaires op ons kantoor in Leerdam zien hierdoor vaak de nieuwkomers die langskomen, blij kijken.’

Ons doel voor 2020

‘Het hoofddoel voor 2020 is het begeleiden van de statushouders die volgens de taakstelling van de gemeente in 2019 en 2020 in onze gemeente gehuisvest zijn of worden. Daarnaast zou ik graag een ingewerkt team vrijwilligers willen met vrijwilligers die zich redelijk zelfstandig kunnen inzetten. Maatschappelijk begeleiders die mogelijk ook buiten hun eigen kerndorp in een ander dorp statushouders willen begeleiden.’
:

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie