Gemeenten & Professionals, 9 juni 2017

Maatschappelijk Congres VluchtelingenWerk Noord-Nederland: Versnelde integratie – direct starten en meedoen

Versnelde integratie – direct starten en meedoen

Groningen – Op woensdag 7juni jl. organiseerde VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) voor de derde keer haar jaarlijkse maatschappelijk congres. Het congres is gehouden in Hotel Hampshire Plaza Groningen.

Thema 'versnelde integratie'

Vanuit het thema 'versnelde integratie' werd met de deelnemers het gesprek aangegaan over hoe vluchtelingen sneller kunnen starten en meedoen in de samenleving. En hoe ze zelf de regie kunnen hebben over hun traject. “We zouden graag zien dat de stappen in het traject meer parallel lopen. En dat de vluchteling hierbij centraal staat.” Aldus Christine Hillemans, directeur bestuurder VWNN.

“Niet het rijden op een rotonde, maar kunnen afslaan wanneer jij dat wilt.”

Tijdens het congres werd er niet alleen over maar ook met vluchtelingen gesproken. Zes vluchtelingen deelden hun verhaal en waren in de sessies aanwezig. De honderd deelnemers konden twee van de vier aangeboden sessies volgen. De sessies gingen in op vraagstukken rondom starten met integratie op het AZC, sneller meedoen in de samenleving, inburgering en juridische begeleiding. Vanuit VluchtelingenWerk Noord-Nederland hebben we laten zien en laten merken dat we vooral willen samenwerken. Tijdens de sessies konden deelnemers van gedachten wisselen, ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen. Met name gemeentes, COA, ROC 's maar ook woningbouwcorporaties, GGD, Humanitas en andere maatschappelijke instanties en lokale initiatieven waren aanwezig op het congres. Vluchteling Amina Mohamed legde uit wat voor haar belangrijk is: 'Niet wachten in een AZC en alleen maar slapen en eten. Dat voelt als rondjes rijden op een rotonde. 'Zij wil kunnen afslaan wanneer zij dat wil zodat ze aan de slag kan!.

Over VluchtelingenWerk Noord-Nederland

De Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is actief in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. VWNN begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Op deze website vindt u informatie over al onze werkzaamheden en locaties, zowel de integratiekantoren alsmede de AZC's: https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland

Fotobijschrift:  Welkom door Christine Hillemans, directeur-bestuurder VluchtelingenWerk Noord-Nederland