Gemeenten & Professionals, 15 januari 2021

Mentale empowerment voor vluchtelingjongeren: nieuwe training MindPower een succes!

De ontwikkelingsfase waarin jongeren op zoek gaan naar hun eigen identiteit wordt bij vluchtelingen vaak ruw verstoord door oorlog of verlieservaringen. Om deze jongeren ondersteuning te bieden op het gebied van mentale gezondheid ontwikkelde VluchtelingenWerk de training MindPower.
placeholder

Als jongere ben je bezig met een zoektocht naar je eigen identiteit en plek in het leven. Die belangrijke ontwikkelingsfase wordt bij vluchtelingjongeren vaak ruw verstoord door oorlog, geweld of verlies van dierbaren. Ook het opgroeien tussen twee culturen brengt onzekerheden met zich mee. Om deze vluchtelingjongeren extra ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van mentale gezondheid heeft VluchtelingenWerk de preventieve training MindPower ontwikkeld. De pilot was een groot succes. De training, gericht op stressreductie, verwerking van verlieservaringen en empowerment, wordt nu regiobreed uitgerold.

Behoefte aan een training voor vluchtelingjongeren

VluchtelingenWerk biedt vluchtelingen al jaren mentale ondersteuning met onder meer het project MindFit, bedoeld voor volwassen statushouders. Via deelnemers aan deze trainingen (veelal zelf ouders) en vanuit het werkveld kwamen steeds meer signalen over de behoefte aan een training specifiek voor vluchtelingjongeren op het gebied van geestelijke gezondheid.

Geslaagde pilot met ZonMw en gemeente Zaanstad

In opdracht (en met financiële ondersteuning) van ZonMw en de gemeente Zaanstad startte in maart 2019 een eenjarig pilottraject om het risico op stressgerelateerde psychische problemen bij deze jonge doelgroep te verminderen. Daarbij werkte het team van MindFit nauw samen met het GGD jeugdteam Pelders/Hoornseveld en ISK Saenredam. Inmiddels is de training ook van start gegaan bij ISK Hoofddorp met een groep van 15 Eritrese jongeren. Regiobrede uitrolling is de logische volgende stap.

Voor wie is de training en wat houdt het in?

MindPower richt zich op jongeren tussen de 15 en 19 jaar. De training bestaat uit zes wekelijke bijeenkomsten, waarin creatieve en activerende trainingsmethoden gecombineerd worden met mindfulness- en ontspanningsoefeningen. In de training leren de jongeren hoe ze stress kunnen herkennen en verminderen. Het delen van (verlies)ervaringen en belangrijke levensvragen geeft steun en herkenning. Daarnaast werken de jongeren in MindPower ook aan talentontwikkeling en een positief toekomstplan. Zo wil VluchtelingenWerk de vluchtelingenjongeren empoweren. Een deelnemer vertelt: “Door MindPower weet ik hoe stress werkt en wat ik ertegen kan doen en dat helpt mij ook met mijn schoolwerk en in mijn leven. Ik vond de training erg leuk! ”

Uit onderzoek Pharos blijkt: MindPower is effectief

Uit het onderzoek dat Expertisecentrum Pharos in opdracht van VluchtelingenWerk deed naar de effecten van MindPower, blijkt dat deelnemers na de training meer kennis hebben over het omgaan met stress. De jongeren ontwikkelden handvatten om met stressvolle situaties, gedachten of gevoelens om te gaan.
 Het inzetten van stressreducerende methoden, zoals bewegen, sporten en rust zoeken, is ook toegenomen. Op emotioneel vlak blijkt dat de jongeren na de training hun gevoelens makkelijker uiten en hun grenzen duidelijker durven aan te geven. MindPower draagt daarnaast bij aan het vroegtijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingenjongeren en het verlagen van de drempel naar gespecialiseerde hulp.

Noodzaak voor laagdrempelige preventie

Het onderzoek van Pharos en de ervaringen van de deelnemers van MindPower laten de noodzaak zien voor een laagdrempelige en preventieve interventie voor vluchtelingjongeren op het gebied van mentale gezondheid. Het ontwikkelen van een stabiele identiteit hangt nauw samen met psychisch welbevinden. Het is daarom van groot belang om vluchtelingjongeren hierbij gestructureerde én structurele begeleiding te bieden. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar voor het hele systeem rondom de jongeren.

MindPower voor uw gemeente of organisatie?

Wilt u weten wat MindPower kan betekenen voor uw gemeente of organisatie? Neem dan contact op met Bärbel Kühn, projectleider van MindPower, via 06 229 10451 of bkuhn@vluchtelingenwerk.nl.