Gemeenten & Professionals, 30 oktober 2019

Mooi rapportcijfer voor ‘onze’ inburgering

Een hoog slagingspercentage en heel tevreden cursisten: de inburgering van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland scoort hoge cijfers. Dat stelt ook het onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut Blik op Werk dat onze inburgering met het prachtige rapportcijfer 8,3 beoordeelt.
placeholder

Overal in het land vallen taalaanbieders om en staat de kwaliteit onder druk, onze inburgeringslocaties zitten in de lift. In de groep lager opgeleiden is ons slagingspercentage  met 71 procent liefst 13 procent hoger dan de norm. Bij de hoger opgeleiden slaagt bij ons 94 procent, hetgeen dertig procent hoger is dan de norm.
‘De markt staat onder druk, taalbureaus gaan failliet of staan op omvallen. Wij zijn er nog. Sterker nog: op een aantal locaties groeien we zelfs’, vertelt regiomanager Mascha van Lith. ‘VluchtelingenWerk Nederland bestaat dit jaar veertig jaar, wij zijn een betrouwbare partner met een stevig fundament, mede dankzij onze bijna 15.000 vrijwilligers. Dat hebben we absoluut voor op de commerciële bureaus die een paar jaar geleden een gat in de markt zagen.’

Groeimogelijkheden

VluchtelingenWerk biedt lessen Inburgering op tien locaties in Zuid-Holland (van noord naar zuid: Leiden, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft, Westland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard, Gorinchem). Inburgeraars kunnen er terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings- (inclusief alfabetisering) en het staatsexamen NT2. Zelfs op niveau B2 in Delft, in samenwerking met de TU Delft. Op de tien leslocaties volgen jaarlijks rond de 1300 cursisten uit pakweg vijftig landen hun lessen.
Van Lith wil in 2020 verder groeien en ziet daartoe ook mogelijkheden. ‘Als een gemeente 15 cursisten heeft, dan starten wij lokaal een groep. Zo flexibel zijn we’, aldus de regiomanager die hoopt dat steeds meer gemeenten onze meerwaarde zullen zien. ‘Vooral ook met de nieuwe Wet Koolmees die in 2021 in gedachten. Daarin gaan gemeenten een nog grotere rol spelen. Ze krijgen de regie over zaken waar wij al ervaring mee hebben en specialisten in zijn. Of waar we nu in pilots deskundigheid over proberen te vergaren.’

Taalsnelweg

Van Lith noemt als voorbeeld ons project ‘Taalsnelweg naar Werk’, een door het ministerie ondersteunde pilot die we uitvoeren samen met de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. De Taalsnelweg startte begin oktober. De 21 cursisten - ingedeeld in twee groepen – krijgen wekelijks vier dagen taalles om zo snel mogelijk het B1-niveau te halen. Op de woensdag worden ze - naast sportieve activiteiten - voorbereid op de arbeidsmarkt in ons project VIP (Vluchtelingen investeren in Participeren) en ze volgen onze Euro-Wijzer groepscursus ‘Omgaan met Geld in Nederland’.
Een ander mooi voorbeeld van vernieuwing vindt, volgens Van Lith, plaats in Nissewaard, waar we het theoretische ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt – als onderdeel van de inburgering) koppelen aan het heel praktische VIP. ‘Zulke pilots kunnen wij alleen maar doen omdat we als organisatie dus niet alleen inburgeringslessen geven, maar ook andere projecten aanbieden. Omdat wij vluchtelingen begeleiden van aankomst naar toekomst. Dat hebben we dus echt voor op andere partijen.’

Samenwerking

Met veertig jaar ervaring met deze specifieke doelgroep, met de wens ook steeds weer te verbeteren, te vernieuwen, met ongeveer duizend betrokken vrijwillige taalcoaches en klassenassistenten, bereidt VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland zich voor op de Wet Koolmees. Op het gebied van inburgeren, van integreren en meedoen. Het liefst doen we dat in een mooie samenwerking met alle gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland.

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod, onze leslocaties en de contactgegevens van Inburgering in Zuidwest-Nederland