Gemeenten & Professionals, 22 mei 2020

Oegstgeest heeft hart voor vluchtelingen

Ik had me nog zo voorgenomen het niet te doen! En toch steek ik volautomatisch een hand uit naar Bas de Visser, teamleider van VluchtelingenWerk Oegstgeest. Lachend doet hij een klein stapje achteruit: ‘nee, nee, Corona, Corona!’ Want ook hier volgt men de richtlijnen van het RIVM: Er worden geen handen meer geschud. En gelijk hebben ze. We moeten voorzichtig zijn.
placeholder

Eenmaal op zijn kantoor vertelt hij over het zijn werk. Ik begrijp dat de samenwerking met de gemeente Oegstgeest optimaal is. VluchtelingenWerk beschikt hier dan ook over goed geoutilleerde kantoren. En omdat deze zich naast het stadhuis bevinden, zijn de lijnen naar de lokale overheid, zowel letterlijk als figuurlijk kort.
Ook veel inwoners van Oegstgeest dragen het werk een warm hart toe. Toen enkele jaren geleden grote groepen Syriërs moesten worden opgevangen, stond de telefoon bij VluchtelingenWerk roodgloeiend. Van alle kanten werd hulp aangeboden.

Zinvol

Het is de Rijksoverheid die bepaalt hoeveel statushouders een gemeente moet opnemen. Een team in Oegstgeest staat vervolgens klaar om  deze nieuwkomers te helpen. Het team bestaat, buiten teamleider Bas, uit drie maatschappelijk begeleiders, een coördinator-taalcoaches en een stagiair. De maatschappelijk begeleiders zijn vrijwilligers. Leo Thijssen (71) doet dit werk sinds zijn pensionering als geschiedenisdocent. Hij is iemand die graag op een zinvolle manier bezig is. Van nature voelt hij zich verbonden met mensen uit andere volken en culturen.
Leo geeft toe dat het werk niet altijd gemakkelijk is. Maar de verhalen van de mensen die hij begeleidt raken die hem diep. Dit zijn mensen die buiten hun schuld terechtkwamen in verschrikkelijke, voor ons vaak ondenkbare situaties. En als hij hen kan helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, dan is geen moeite hem teveel. Hij heeft over het algemeen bewondering voor zijn cliënten. Voor hun veerkracht en voor hun optimisme.
Afhankelijk van de drukte, besteedt Leo aan dit werk vier tot vijf dagdelen per week. Op dit moment begeleidt hij een gezin gedurende een periode van een jaar intensief. En een wat grotere groep vluchtelingen wanneer de situatie daarom vraagt. Dit betreft zowel alleenstaanden als gezinnen met kinderen. Dat ene jaar is de vaste afspraak met de gemeente. Maar als iemand hem na die tijd echt nodig heeft, dan is hij er de man niet naar om die hulp te weigeren. De communicatie kan een uitdaging zijn. Als de statushouder Engels spreekt is er al veel gewonnen. Als dit niet het geval is, dan schakelt Leo een tolk in.

Manusje-van-alles

Wat voor hem het allerbelangrijkste is: De mensen moeten de Nederlandse taal leren. En wel zo snel mogelijk. Anders kunnen zij niet integreren. Direct nadat hij de nieuwkomers heeft geholpen met woonruimte, het vinden van een huisarts en tandarts en scholen voor de kinderen – hij noemt zichzelf een manusje-van-alles -,  dan beginnen de taallessen. Want het is van het allerhoogste belang dat men de taal kan spreken, maar zeker ook: verstaan.

Hoe vlot dat leren verloopt, dat verschilt van persoon tot persoon. Dit hangt af van factoren als vooropleiding, leeftijd en lerend vermogen. De ene mens leert makkelijker dan de ander. Maar dat er uitschieters zijn, is duidelijk. Hij kent iemand die zichzelf binnen een jaar de Nederlandse taal aanleerde.
Het is duidelijk dat hij de kinderen een extra warm hart toedraagt. Zo zet hij zich ervoor in dat ‘zijn’ kinderen in de zomer kunnen meedoen met vakantie activiteiten. Het extra geld dat dit soort dingen kost is voor de ouders niet altijd op te brengen. Maar dan weet Leo zijn weg in de ambtelijke wereld wel te vinden. De gemeente Oegstgeest maar ook de kerken tonen zich regelmatig bereid iets extra’s te doen. En toen een jonge tiener gezien haar resultaten en studiehouding een veel te laag schooladvies kreeg, liet hij dat niet gebeuren. Absoluut niet. In zo’n geval moet men toch eerst langs Leo Thijssen!

Wie komt er helpen?

Lees jij nu dit alles en denk je dat het ook wel iets voor jou kan zijn, en ben je één dagdeel per week beschikbaar, neem dan contact op met Bas de Visser: Hij zit te springen om nog een enthousiaste vrijwilliger. Mail naar: bdevisser@vluchtelingenwerk.nl

Het verhaal van onze locatie in Oegstgeest, dat vrijwilligster Annemarie Fernhout schreef, stond deze week ook in de Oegstgeester Courant (klik hier).