Gemeenten & Professionals, 8 februari 2022

Online wegwijzer over het Nederlandse onderwijssysteem

Begeleiders kunnen de Wegwijzer gebruiken om met een cliënt in gesprek te gaan over het onderwijssysteem.
placeholder

‘Wegwijzer in Onderwijs'

In november 2020 lanceerden we met trots de Wegwijzer in Onderwijs, een online instrument dat begeleiders en vluchtelingen wegwijs maakt in het Nederlandse onderwijssysteem. Per 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels vanwege de Wet inburgering 2021. De Wegwijzer in Onderwijs is hier op aangepast, zodat ook vluchtelingen die onder dit nieuwe inburgeringsstelsel vallen en een opleiding willen volgen, goed begeleid kunnen worden. De Wegwijzer is ontwikkeld in samenwerking met het UAF, Nuffic, SBB en het Expertisepunt LOB.

Telkens opnieuw te gebruiken

Begeleiders kunnen de Wegwijzer gebruiken om met een cliënt in gesprek te gaan over het Nederlands onderwijssysteem (van voorschool tot hoger onderwijs) en samen op zoek te gaan naar informatie. De Wegwijzer kan ook worden ingezet om samen te onderzoeken welke concrete stappen een cliënt kan ondernemen naar een gewenste opleiding voor zichzelf of voor zijn / haar kind(eren).

Bekijk de wegwijzer

De Wegwijzer geeft op een eenvoudige manier inzicht in:

  • Het Nederlandse onderwijssysteem; van basisonderwijs tot WO; inclusief schakelklassen, praktijkonderwijs en VAVO

  • De doorstroommogelijkheden vanuit het voortgezet onderwijs, ISK of inburgering naar het MBO of hoger onderwijs 

  • Voorwaarden voor studie, zoals diplomawaardering, financiering, toelatingseisen etc

  • Welke vragen je kunt stellen aan de cliënt om een keuze te maken voor een school of opleiding en indien nodig, daarover in gesprek te gaan met de gemeente

wegwijzerinonderwijs.nl
Bekijk een video uit deze e-learning