Gemeenten & Professionals, 28 november 2018

Ontmoeting Diaconaal Platform met statushouders

Het treffen van het Diaconaal Platform Oldebroek met statushouders is in een zeer open en constructieve sfeer verlopen. Er is een presentatie gegeven over het werk van VluchtelingenWerk binnen de gemeente Oldebroek. Zo hebben alle aanwezigen het verhaal van coaching, gezinshereniging en inburgering gehoord. In kleine groepen is er gesproken met statushouders uit Iran, Eritrea en Syrië. Deze gesprekken hadden vaak een zeer persoonlijk karakter. Alle betrokkenen hebben de avond als zeer waardevol ervaren. Ook is de wens door de kerken uitgesproken om te komen tot meer samenwerking.