Gemeenten & Professionals, 17 februari 2015

Open Coffee in Gorinchem een succes!

Meer dan twintig bedrijven en organisaties waren vrijdag 6 februari te gast bij VluchtelingenWerk Gorinchem. VluchtelingenWerk was gastheer voor Open Coffee Gorinchem, een netwerkorganisatie voor Gorinchem en omstreken.
placeholder

Het programma van een bijeenkomst van Open Coffee bestaat voor het grootste deel uit het netwerken onderling en een presentatie van het bedrijf of organisatie, die als gastheer optreedt. Voorafgaande aan deze  bijeenkomst is er volop publiciteit geweest in de lokale bladen en het Algemeen Dagblad.
Hierin kwam naar voren dat het voor Open Coffee een nieuwe invalshoek is om met een organisatie als VluchtelingenWerk in contact te komen. Het contact was gebaseerd op ons product arbeidsparticipatie en de rol die het bedrijfsleven hierin kan spelen. Met name het zoeken naar leer-werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk, stages of banen was het doel.
De opdracht voor de deelnemers was om in een speeddate met elkaar te onderzoeken wat men hierin voor elkaar kan betekenen. De foto's geven aan dat het speeddaten zeer intensief plaatsvond. Een fantastisch resultaat was dat een ondernemer, nadenkend en voorbereidend op de bijeenkomst zich direct heeft aangemeld als vrijwilliger.
Na de bijeenkomst heeft Jisk Veenstra, jobcoach, een presentatie verzorgd over de organisatie VluchtelingenWerk, uitleg gegeven over de werkwijze, organisatie en projecten en de relatie verduidelijkt van en naar de deelnemers van de Open Coffee en de vestiging in Gorinchem.
Het resultaat van de bijeenkomst is dat verscheidene bedrijven hebben aangegeven om met ons in gesprek te gaan en de mogelijkheden voor een vervolg te willen onderzoeken. Een bedrijf heeft aangeboden om computers beschikbaar te stellen, terwijl een andere organisatie ons wil ondersteunen in facilitaire zin en opleiding. Ook wil een organisatie helpen bij persoonlijke en mentale begeleiding van klanten. 

          

De foto's zijn gemaakt door Mehdi Khojaste, een klant van VluchtelingenWerk.