Gemeenten & Professionals, 15 november 2018

Pilot Tolkenpool gemeente Smallingerland

De Tolkenpool bestaat uit een aantal vrijwilligers die "huis-, tuin en keukengesprekken" in gemeente Smallingerland willen tolken naar Nederlands of Engels.

Met ingang van 1 november 2018 kunnen burgers en organisaties in Drachten gebruik maken van de Tolkenpool.

Deze Tolkenpool is een experiment van de gemeente met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, het COA en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) en zal tot 1 april 2019 duren. In dit half jaar wordt bekeken of en hoe vaak er gebruikt wordt gemaakt van deze dienst en/of en hoe deze het beste voortgezet kan worden.

VluchtelingenWerk heeft gedurende zes dagen elf enthousiaste deelnemers getraind. Er worden totaal dertien talen gesproken waaronder o.a. Tigrinya en Arabisch.

Inmiddels is de pilot gestart en zijn de eerste aanvragen voor een tolk ingediend.

In het eerste kwartaal is de tolkenpool inmiddels geevalueerd. Lees hier de rapportage.