Gemeenten & Professionals, 20 mei 2019

Rapporten Project In de 'Zorg-Uit de Zorgen' beschikbaar

Erkende vluchtelingen lopen bij het zoeken naar werk in de zorgsector tegen allerlei obstakels aan. Tegelijkertijd kampt vooral de VVT met een tekort aan verzorgend, verplegend en ander personeel.
placeholder

Om die reden is het project ‘In de Zorgen-Uit de Zorgen’ in het leven geroepen. In dit project probeert men erkende vluchtelingen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector in de Euregio Maas-Rijn.

De partners uit Nederlands en Belgisch Limburg en de Städteregion Aachen willen de genoemde obstakels wegnemen door een speciaal op de zorg gericht programma te ontwikkelen met een bemiddelingstraject, (bij)scholing en persoonlijke on-the- job-begeleiding voor vluchtelingen. De ambitie is 380 statushouders toeleiden naar werk in de zorgsector in België, Nederland en Duitsland.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft in dit project de lead in het onderdeel perceptiebeïnvloeding. Meer lezen op de website van het project.

Contactpersoon:
Nicole Gijsbregts, projectleider VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
ngijsbregts@vluchtelingenwerk.nl

06 3304 8301