Gemeenten & Professionals, 22 juli 2013

Regionaal Steunpunt Rechtshulpverlening van start

Uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland komen vaak letterlijk en figuurlijk op straat te staan. Medewerkers van VluchtelingenWerk èn van lokale welzijnsinstanties die deze speciale groep asielzoekers begeleiden krijgen vaak te maken met zeer complexe vraagstukken. Rond de verblijfs-vertrek-vraag bijvoorbeeld. Of op het gebied van medische of psychische klachten waarmee veel uitgeprocedeerden kampen en waarvoor zij hulp zoeken. Maar ook hebben zij bijvoorbeeld praktische vragen over de mogelijkheid om te werken of een opleiding te volgen.

Om medewerkers van VluchtelingenWerk  èn van lokale welzijnsinstanties extra ondersteuning te bieden bij het vinden van passende antwoorden voor de vragen die op hen afkomen, heeft VWON  een Regionaal Steunpunt Rechtshulpverlening opgezet. Het steunpunt brengt vraag en aanbod bij elkaar; op een aantal locaties in het werkgebied is namelijk veel kennis opgebouwd over de begeleiding van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingen. Procedures dáárvoor vragen eveneens specialistische kennis waar een klankbord of advies zeer gewenst is. Medewerkers van deze locaties kunnen met het Regionaal Steunpunt Rechtshulpverlening als  'bemiddelaar' hun kennis delen met begeleiders van uitgeprocedeerden die deze kennis ontberen.